برندینگ: رهبری افکار مخاطبان

برندینگ: رهبری افکار مخاطبان

تمام بازاریابان، بازاریابی و تبلیغات را خوب بلدند و به نحو اعجاز انگیزی در آن خبره گردیده اند. اما کمتر کسی می‌تواند افکار را رهبری نماید. رهبری افکار، کار سهلی نمیباشد و نیازمند زمان و تلاش بسیار است اما اگر به جای تبلیغات به روش‌های سنتی بتوانید افکار را رهبری کنید، از تمام رقیبان خود یک قدم جلوتر خواهید بود. اگر رهبری افکار را فرابگیرید، دیگر تنها یک بازاریاب نیستید، بلکه یک رهبر هستید و این یعنی نفوذ بیشتر. اما چگونه رهبر افکار شویم؟ هیچ‌کس رهبر به دنیا نیامده و این مهارتی است که باید به مرور زمان کسب کنید. وظیفه رهبر افکار، تنها ارائه محتوا نیست. او مسائل و گرایشات را از زوایای مختلفی بررسی می‌کند، راه‌حل‌های جایگزین را در نظر دارد و می‌تواند گرایش‌های مردم را پیش‌بینی کند.

error: Content is protected !!
X