تبلیغات: پیش بینی ارزش بازار تبلیغات

تبلیغات: پیش بینی ارزش بازار تبلیغات

چین در سال ۲۰۱۲،در مقوله تبلیغات انگلستان و آلمان را پشت سر گذاشته و تبدیل به یکی از سه بازار بزرگ تبلیغات در جهان شده است. به نقل از سایت www.brandrepublic.com ، پیش بینی می شود که در سال ۲۰۱۴ هند، چین و روسیه به بیشترین رشد در اختصاص بودجه تبلیغاتی دست یابند.

 انتظار می رود که بودجه تبلیغاتی چین در سال ۲۰۱۳ دوازده درصد و در سال ۲۰۱۴ چهارده درصد رشد پیدا کند. سال آینده، ارزش کل بازار تبلیغات از ۳۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

پیش بینی می شود که عملکرد قوی تبلیغات تلویزیونی، ۱۲ میلیارد دلار درآمد تبلیغاتی را در سال ۲۰۱۳ در پی داشته باشد. به این ترتیب چین پس از آمریکا و در پی آن ژاپن به جایگاه سومین قدرت اقتصادی در دنیای تبلغات دست می یابند.

برآورد رشد تقریبا ۱۵ درصدی اقتصاد چین در سال ۲۰۱۳ و روند فزاینده رشد دستمزد در میان چینی ها میزان خرید را در میان مصرف کنندگان توسعه خواهد داد.

با توجه به سهم ۴۵ درصدی آمریکا در اختصاص بودجه به تبلیغات رسانه ای در سال ۲۰۱۲، این کشور به بالا ترین رتبه در بازار تبلیغات جهانی نائل شده . بودجه تبلیغاتی در این کشور در سال ۲۰۱۱ سه ونیم درصد و در سال ۲۰۱۲ چهار و نیم درصد رشد پیدا کرده.

ژاپن سومین جایگاه در بازار تبلیغات جهانی را پس از آمریکا حفظ خواهد کرد. پیش بینی رشد یک درصدی بودجه تبلیغاتی در این کشور در سال ۲۰۱۱ و رشد یک و نیم درصدی آن در سال ۲۰۱۲، بازگشتی به رشد مثبت ژاپن پس از سه سال رکود یا رشد منفی محسوب می شود. انتظار می رود که اینترنت به عنوان عنصر اصلی در رشد تبلیغات رسانه ای در این کشور در سال ۲۰۱۳ سیزده درصد از بودجه ویژه برای این کار را به خود اختصاص دهد. در ادامه آلمان هفت و نیم درصد، انگلستان شش و نیم درصد رشد بودجه در تبلیغات اینترنتی را در سال جاری تجربه خواهند کرد. در چین نیز تبلیغات اینترنتی ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش داشته است.

 در این میان هند به عنوان کوچک ترین بازار تبلیغاتی، اخیرا سریع ترین رشد در این بازار را با رقم هجده و نیم درصد در سال ۲۰۱۱ و ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۲ به خود اختصاص داده است. پس از آن روسیه با ۱۷ درصد،برزیل با ۱۱ درصد و استرالیا با ۶ درصد رشد در سال ۲۰۱۳ چهار رتبه بعدی در میان سریع ترین بازار های تبلیغاتی در حال رشد جهان را به نام خود ثبت کرده اند.

به طور کلی در سطح جهان تبلیغات اینترنتی دو برابر سریع تر از دیگر رسانه های تبلیغاتی رشد کرده و دوازده و نیم درصد توسعه پیدا کرده است. در ادامه تبلیغات در فضای بیرون و تلویزیون هر دو ۵ درصد، تبلیغات سینمایی چهار و نیم درصد و تبلیغات رادیویی نیز چهار و نیم درصد رشد داشته است. روزنامه ها و مجلات به روند نزولی خود ادامه داده و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۱۳ به ترتیب شش دهم و سه دهم درصد افت در بودجه تبلیغاتی را تجربه کنند.

error: Content is protected !!
X