روند تجاری سازی یک محصول تنها در صورتی اتفاق می افتد که بتوان به چهار سوال زیر پاسخ داد: چه زمانی کمپانی باید تصمیم بگیرد تا به زمان بندی معرفی محصول بپردازد؟ زمانیکه با خطر جذب فروش محصولات کمپانی دیگر در صورت پیشرفت بیشتر محصول روبرو می شود و یا زمانیکه وضعیت اقتصادی خوب نیست باید شروع کار را به تاخیر بیندازد.

کمپانی در چه جایی باید تصمیم بگیرد که محصولات خود را ارائه دهد؟ این محل می تواند یک مکان واحد، یک یا چند منطقه و یک بازار ملی یا بین المللی باشد. این تصمیم گیری شدیدا تحت تاثیر منابع کمپانی از نظر، سرمایه، اعتماد مدیریت و ظرفیت های اجرایی قرار دارد. معمولا کمپانی های کوچک تر کار خود را از شهرها یا مناطق جذاب شروع می کنند. اما کمپانی های بزرگ تر به یکباره وارد بازار می شوند.

تجارت مشترک :

مسئولیت ها در تجارت مشترک : وقتی تدارک کننده یا تدارک کنندگان تاسیسات صنعتی و پیمانکاران کارهای ابنیه و مهندسی سیویل اعضای تجارت مشترک را تشکیل می دهند ، ایشان علاوه بر تعهداتی که به تنهایی در برابر تجارت مشترک عهده دار هستند مشترکا و متضامنا  نسبت به تعهدات تجارت مشترک در برابر کارفرما متعهد خواهند بود . در بعضی کشورها این امکان از طریق قانون و با انتخاب فرم حقوقی مناسب توسط طرف های تجارت مشترک تامین می گردد . در موارد دیگر نیز می توان از طریق تنظیم موافقت  نامه خاص ، به اهداف مورد نظر دست یافت.

طرح و ساخت ممکن است به یک نهاد ، کنسرسیومی از چند نهاد و یا مشارکت مدنی (Joint – Venture) از طراح سازنده شامل مشاور و پیمانکار واگذار شود . معمولاً پیمانکاران با توجه به آورده بیشترشان رهبری تیم طرح و ساخت را بر عهده دارند .

در پیمانهای از نوع ساخت از نظر رابطه بین پیمانکار و کارفرما ، مسؤ لیت طراحی با کارفرما است .

 -کارفرما با استفاده از خدمات یک مشاور ، طراحی پروژه را تکمیل کرده و سپس با برگزاری مناقصه پیمانکار را انتخاب می کند .

-در دوره ساخت مشاور از جانب کارفرما وظیفه نظارت بر ساخت و هدایت پیمانکار را بر عهده دارد .

 -توزیع ریسک در این روش عادلانه و با در نظر گرفتن مواردی چون قابلیت بیمه کردن و توانایی هر یک از دو طرف کارفرما و پیمانکار در پیشگیری و کاهش ریسک بین آن دوتقسیم می شود .

چنانچه طراحی پروژه بر عهده پیمانکار قرار داده شود ، دو نوع از روش های انجام با عناوین « طرح و ساخت » و « مهندسی ، تدارک و ساخت » شکل می گیرند . طراحی جز مسؤلیت های پیمانکار است . پیمانکار می خواهد که طراحی را از بابت هزینه ها اقتصادی نماید که این می تواند موجب کاهش کیفیت شود . در اینجا کارفرما باید متخصصان فنی قوی و کافی در اختیار داشته باشد تا اطمینان یابد نیاز هایش به درستی در اسناد مناقصه پیاده شده است .

قرارداد خرید و فروش چیست؟

زمانیکه مساله خرید یک خانه می باشد، زمانیکه شما وارد قرارداد خرید و فروش می شوید، تقریبا در داخل این خانه قرار دارید. پاهای شما این حس را دارند که در کل خانه های شهر گشته اند و نهایتا یک خانه را پیدا کرده اند که به بودجه شما می خورد و دارای همه ملاک های شما برای خرید خانه می باشد. حالا وقت اقدام می باشد، روندی که به دقت زیاد نیاز دارد و همراه با بعضی روندها ی قانونی می باشد.

زمانیکه شما به سفارش بصورت مکتوب می پردازید، باید تصمیم بگیرید که چه قیمتی را می خواهید برای آن خانه ارائه دهید، آیا این پیشنهاد به همه چیز مربوط می شود (مثل بررسی خانه) و اینکه چه زمانی را برای پاسخ به این پیشنهاد تعیین کرده اید. پیشنهاد شما همیشه همراه با یک پیش پرداخت است که پول دریافت خانه نامیده می شود و معمولا به شکل مبلغ ۱۰۰۰ دلار یا همین حدود می باشد.

قبل از امضاء کردن قرارداد خرید آن را به دقت بخوانید. چون قراردادی است که در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد. اگر شما بعضی از شرایط را دوست ندارید و یا می خواهید مطمئن شوید که از حقوق شما حمایت می شود، درخواست کنید که یک کپی از قرارداد به شما داده شود و از یک وکیل با تجربه در امور ملکی بخواهید تا آن را برای شما مرور کند.

یک قرارداد محرمانه که قرارداد حفظ اطلاعات محرمانه نیز نامیده می شود و یا قرارداد حفظ موارد محرمانه هم نام دارد(CDA)، یک قرارداد اطلاعات ملکی (PIA) یا قرارداد محرمانه دولتی و قانونی می باشد که حداقل در آن دو طرف قرارداد به ارائه موارد محرمانه، اطلاعات و یا دانشی می پردازند که طرفین به خاطر اهداف خاصی می خواهند آن ها را در اختیار یکدیگر قرار دهند. اما می خواهند دسترسی فرد سوم به آن اطلاعات را محدود کنند. یک NDA به ایجاد رابطه محرمانه بین طرفین قرارداد می پردازد تا از هر نوع اطلاعات محرمانه ملکی و یا رموز تجاری حمایت کند.

همچنین یک NDA از اطلاعات عمومی غیر تجاری هم حمایت می کند.

NDA ها معمولا زمانی امضاء می شوند که دو کمپانی، دو فرد یا دو طرف دیگر قرارداد (مثل شرکا، جوامع و غیره) به تجارت کردن فکر می کنند و باید پروسه های استفاده شده در کارهای یکدیگر را برای منظور ارزیابی رابطه تجاری احتمالی درک کنند.

NDA ها می توانند دو طرفه باشند یعنی اینکه هر دو طرف قرارداد در استفاده از آن محدودیت دارند و یا اینکه آن ها می توانند استفاده از آن را به یکی از طرفین محدود کنند.

قرارداد حفظ اطلاعات محرمانه چیست؟

یک قرارداد حفظ اطاعات محرمانه یا عدم افشا سازی اطلاعات برای یک مخترع یا هر فرد از طرف قرارداد لازم می باشد که نیاز دارد از اطلاعات محرمانه ای حفاظت کند. همزمان با افزایش اهمیت این اطلاعات محرمانه، پیچیدگی نسبی این قرارداد هم افزایش می یابد. این مقاله به ارائه عوامل پایه و اصلی یک قرارداد محرمانه می پردازد. اما توضیح بیشتری در مورد عوامل پیچیده تری که در قرارداد بزرگ تر نیاز می باشد را نمی دهد.

یک کاربرد متداول قرارداد محرمانه این است که به فرد مخترع این  امکان را می دهد تا به مشارکت اطلاعات اختراع خود قبل از دریافت حق ثبت آن بپردازد. چون فرم های تقاضای حق ثبت اختراع باید در عرض یک سال از زمان اولین بار که اختراع علنی می شود پر و تکمیل شود (در امریکا) و قبل از علنی سازی اختراع  ( در اغلب دیگر کشورهای جهان) معمولا لازم است مطمئن شویم که همه بحثهای مربوط به اختراع و خریداران آن تنها بر اساس شرایط قرارداد حفظ اطلاعات محرمانه انجام شده اند. برای بسیاری از افراد نیاز به قرارداد حفظ اطلاعات محرمانه زمانی کاهش می یابد که فرم ثبت اختراع پر شده باشد. در دیگر مواقع، این اطلاعات محرمانه به یک اختراع قابل ثبت اصلا مربوط نمی شود. در این شرایط قرارداد محرمانه بودن اطلاعات مانع افشا سازی اطلاعات محرمانه و استفاده افراد غیر مجاز از آن می شود.

انواع قراردادهای محرمانه:

قراردادهای محرمانه دو طرفه: در این نوع قرارداد هر دو طرف امضا کننده قرارداد در انتشار موارد موجود در قرارداد محدود می شوند. این نوع قرارداد در مواردیست که اطلاعات انحصاری امتیاز دهنده در اختیار امتیاز گیرنده قرار می گیرد. ولی امتیاز گیرنده اطلاعات انحصاری خود را افشا نمی کند.

قراردادهای محرمانه یکطرفه: این نوع قرارداد مربوط به مواردیست که هر دو طرف قرارداد اطلاعات انحصاری خود را افشا می کنند.

مواردی که قرارداد عدم افشا معمولا استفاده می شود

 یک اختراع یا یک ایده تجارتی به یک شریک بالقوه یا سرمایه گذار،یاتوزیع کننده ارایه و عرضه می شود.

اطلاعات مالی و یا بازاریابی که به یک خریدارآتی تسلیم می شود.

محصول جدیدی به یک امتیازگیرنده یا خریدار عرضه می شود.

دانش جدیدی از طرف دانشگاه به یک شرکت عرض همی شود.

یک شرکت یا فرد، به شخص دیگرخدماتی را عرضه می کند که آن فرد در حین واگذاری خدمات به اطلاعات

حساسی در موردمحصول یا بازار دسترسی پیدا خواهد شد.

کارمندانی که به اطلاعات محرمانه یا اختصاصی شرکت در طول انجام وظیفه اشان دسترسی پیدا می کنند.

یک قرارداد متعادل سازی چیست؟

یک قرارداد متعادل سازی توافقی است بین یک فروشنده خارجی و یک کمپانی که نیاز دارد با خریدار میزان خاصی از کالاها را از کشور طرف قرارداد خریداری کند. قراردادهای متعادل سازی را می توان بصورت مستقیم و غیر مستقیم در نظر گرفت که به این بستگی دارد که ممکن است آن کشور چه مواد خامی را داشته باشد. این قرارداد ها معمولا برای اعطا پاداش به یک طرف قرارداد خارجی برای تولید کالاهای با ارزش زیاد می باشد.

قرارداد مشاوره چیست؟

یک قرارداد مشاوره را می توان در زمانی استفاده کرد که یک مشاور موافقت می کند تا به ارائه خدماتی به یک حرفه بپردازد و شرایطی را ارائه می دهد که تحت آن شرایط به ارائه آن خدمات خواهد پرداخت.

این نوع قرارداد در سازمانها به منظور افزایش و بهبود عملکرد و بهره وری سازمان و یا به منظور مهندسی مجدد، پیتده سازی سیستمها و نرم افزارهای اجرایی، تعریف و اجرا می گردد.

قراردادها و مراتب تعمیر و نگهداری چیستند؟

قرارداد تعمیر و نگهداری در برابر حوادث یک قرارداد رسمی بین دولت محلی و صاحب یک ملک است که برای تضمین عملکرد ویژه تعمیرات و نگهداری برای تبادل و اجازه توسعه کار در آن محصول منعقد می شود. دولتهای محلی از این نظر از چنین قراردادهایی منفعت می برند که مسئولیت حفظ و نگهداری منظم قرارداد در برابر حوادث (STP) به اعمال مسئولیتی بر مالک یا طرف قانونی قرارداد می پردازد که به کارمند آژانس زمان بیشتری را برای بررسی و تحقیق می دهد.

قراردادهای حفظ و نگهداری ابزاری موثر برای تضمین نگهداری و تعمیر STP ها به مدت طولانی در محل می باشند. مهمترین بعد این قراردادها این است که مسئولیتهای هر طرف قرارداد را تعریف می کنند. موارد اصلی که باید در قرارداد ذکر شوند از این قرار می باشند:

اجرای منظم تعمیرات و نگهداری از ملک

برنامه های حفظ و نگهداری

ملزومات بررسی و جستجو

 

Franchising Contracts

تعریف لغوی فرانشیز: فرانشیز نوعی از کسب و کار است که بر اساس آن به یک شرکت اختیارداده می شود که تولیدات و یا محصولات شرکت دیگر را را بفروشد و در قبال آن مبلغی دریافت کند که به این مبلغ ، مبلغ فرانشیز می گویند.

مفهوم عملی فرانشیز: فرانشیز یک شبکه ارتباطی بین کسب و کارهای مستقل کوچک می باشد که به هر یک از این کسب و کار های کوچک اجازه می دهد که تحت یک نام تجاری مشترک و یک هویت فعالیت کنند و همگی از یک متد موفق (که قبلا آزمایش شده) و بازاریابی مشترک استفاده کنند. در عمل فرانشیز دقیقا یک استراتژی کسب و کار است برای جذب و نگهداری مشتری، نه بیشتر نه کمتر! یک سیستم بازاریابی است که هدف آن ایجاد یک تصویر درباره محصولات و یا خدمات یک شرکت در ذهن مشتری می باشد، در حقیقت یک روش است برای تعریف محصولات و یا خدمات به طوری که نیاز های مشتری را ارضا کند.

مزایای فرانشیز:

۱-امنیت: برای کسب و کارهای تحت پوشش، فرانشیز نوعی کاهش ریسک و امنیت را به همراه دارد.شما آزادی ای را که به عنوان صاحب یک کسب و کار مستقل دارید، کنار می گذارید تا تبدیل به یک جزء از یک گروه شوید که به همراه یکدیگر یک کسب و کار را پیش می برید، و دیگر نیازی نیست که خودتان نگران روش های موثر برای کسب و کار خود باشید چرا که یک سیستم از قبل مطالعه شده و آزمایش شده از سوی هماهنگ کننده در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

۲-سیستم اثبات شده: مواردی که یک هماهنگ کننده برای انجام کسب و کار تعیین می کند: یک روش (سیستم عامل) برای انجام کسب و کار، یک نام تجاری که در نظر مشتری ارزش داشته باشد و یک پشتیبانی اولیه و پشتیبانی مستمر میباشد که در نتیجه دیگر نیازی نیست که شما چرخ را مجددا اختراع کنید تا بتوانید از آن استفاده کنید . بلکه از نتایج تحقیقات از قبل انجام شده ی هماهنگ کننده استفاده خواهید کرد.

۳-نتایج قابل پیش بینی: یک سیستم فرانشیز الف)قدرت خرید گروهی برای از بین بردن هرینه های عملیاتی ب) پیشرفت سریع تر به علت برنامه ی بازاریابی از پیش آزمایش شده پ)نتایج قابل پیش بینی (وابسته به اینکه تا چه حد پای بند سیستم عامل بوده اید) را مژده می دهد.

۴-بازار یابی: وقتی کسب و کار شما از حالت مستقل خارج شد و به صورت جزئی از مجموعه بزرگتری در آمد هزینه های بازاریابی میان کسب و کارهای تحت پوشش تقسیم خواهد شد و همین تعدد شعبات خود نوعی بازاریابی بوده و در نتیجه کسب و کار شما در ذهن مشتری جای خود را باز خواهد کرد.

Joint Convention Agreement

بر اساس این مساله روش هایی شروع بکار کردند که باعث ایجاد توافق بین متخصصین بی شماری در مورد متن این قرارداد جدید شد. این مقاله از یک دیدگاه علمی و فنی، توضیح می دهد که متخصصین باید یک قرارداد داشته باشند که امنیت سوخت مصرفی و مدیریت مواد بازمانده رادیو اکتیو را تحت پوشش قرار می دهد و در این حیطه پردازش و بازیافت مجدد را می پذیرد، مذاکراتی را در مورد برنامه های نظامی و جنبش فرامرزی مواد بازمانده رادیواکتیوی و مصرف آن به عنوان سوخت را آغاز می کند. همچنین این مقاله به خلاصه کردن مطالب می پردازد و نظریاتی را در مورد قوانین قطعی قرارداد های ارائه شده می دهد که مورد قبول یک کنفرانس دیپلماتیک در وین در سپتامبر سال ۱۹۹۷ قرار گرفته است و هم اکنون کشورها می توانند یه صورت آزاد آن را امضاء کنند.

Turn Key Contract

در روش کلید گردان ، پیمانکار طرح وساخت ، ساختمان را به صورت تکمیل شده ( آماده برای چرخاندن کلید ) در قبال قیمت و زمان از پیش تعیین شده تحویل کارفرما می دهد .

ویژگی های روش کلید گردان

– قیمت و زمان طراحی و ساخت از پیش در پیمان تعیین و ثابت است .

-تامین مالی پروژه تا زمان تحویل بر عهده پیمانکار است .

 -تحصیل زمین نیز ممکن است بر عهده پیمانکار گذاشته شود .

 -تامین تمام پوشش های بیمه ای و ریسک ها بر عهده پیمانکار است .

 -کارفرما ملزم است که در زمان تکمیل محصول آن را خریداری کند .

نکاتی که باید به روشنی تعریف شوند .

 – زمان بندی ساخت

 -محدوده پروژه و خدمات

 -اجزای کلیه ساختمان

 -کیفیت مصالح و خدمات استانداردهای مورد عمل

 -نوع تجهیزات ( برقی مکانیکی )

 -سطوح و فضاهای خاص مورد نظر در ساختمان

 -ظاهر نهایی بخش های مختلف

–  هر گونه تغییر در نیازها توسط کارفرما که منجربه تغییرقیمت می شود .

زمان تکمیل پروژه کارفرما نمی تواند پروژه را نپذیرد .

 روش کلید گردان برای پروژه هایی که تیپ شده اند ، ساختمان های سبک صنعتی ، مراکز تجاری ، نیروگاه های کوچک به عنوان مناسب ترین روش می تواند مورد استفاده باشد .

واگذاری طرح و ساخت :

هر نوع واگذاری در رابطه با روش اجرای طرح ها از جمله طرح و ساخت پس از تصویب گزارش توجیه طرح صورت می گیرد .

طرح و ساخت ممکن است به یک نهاد ، کنسرسیومی از چند نهاد و یا مشارکت مدنی (Joint – Venture) از طراح سازنده شامل مشاور و پیمانکار واگذار شود . معمولاً پیمانکاران با توجه به آورده بیشترشان رهبری تیم طرح و ساخت را بر عهده دارند .

ابزارهای ضروری برای انعقاد یک قرارداد ساخت و ساز

چیزی که در اکثر فرم قراردادهای صنعتی وجود ندارد اما باید وجود داشته باشد.   آیا قراردادهای شما به خوبی پروژه تان منعقد شده است؟ اگرچه اکثر قراردادهای صنعتی برای پروژه های چندین میلیون دلاری (مثل قراردادهای مالکیت مشترک، ساختمان های اداری و پاساژهای چند ردیفی) مسائل اصلی قراردادها را تحت پوشش قرار می دهند اما اکثر قراردادهای استاندارد ساخت و ساز فاقد بسیاری از موارد حذفی و حاوی نقص هایی می باشند. در این جا چند مثال از مواردی ارائه می شود که اکثر قراردادهای صنعتی به آنها نمی پردازند:

تاخیرها در اثر شرایط آب و هوایی نا مطلوب

آمادگی برای طوفان

استاندارد کاربردی مراقبتی

پوشش مناسب بیمه و کسر مالیات

بندهای قانونی تعیین کننده (در مورد افزایش یا کاهش قیمت)

روش های مناسب پرداخت دستمزد که منطبق با قانون ساخت و ساز فلوریدا می باشد.

قوانین پرداخت جبران خسارت بصورت مناسب

برنامه ریزی پروژه و خسارت های تسویه حساب شده

 

اهداف خرید متقابل

در استونی روش خرید متقابل در بخش دفاعی با هدف حمایت شایسته، رقابتی و بر مبنای تقاضا از ظرفیت صنعتی می باشد. خرید های متقابل یه توسعه مطلوب این استراتژی برای مرکز صنعتی و تکنولوژی و دفاع اروپا (EDTIB) می باشد. درحالیکه ایجاد مجموعه هایی را با مقیاس جهانی و رقابتی آسان می سازد و از کپی برداری های غیر ضروری جلوگیری می کند. استونی از دسیابی به این اهداف پشتیبانی می کند و مزیت هایی را در اختیار صنعت دفاع کشور قرار می دهد و مهمتر از همه اینکه فرصت تقویت و موقعیت آن را در تصمیمات کارهای بین المللی فراهم می آورد. بطور کلی تر استفاده از خریدهای متقابل به منظور آسان کردن توسعه اقتصادی در استونی می باشد چون بعضی از سرمایه ها که در چهارچوب قرارداد خرید متقابل مصرف می شوند در نتیجه این امر در اقتصاد استونی باقی می ماند.

یک قرارداد انتقال تکنولوژی بدین معنا نمی باشد که قراردادی است برای انتقال یک ملک شخصی قابل رویت که بر اساس قرارداد انتقال تکنولوژی تولید شده است و همچنین به معنای یک قرارداد برای انتقال یک ملک گرفته شده، ساخته شده، تولید شده نمی باشد که در غیر این صورت بر اساس این قرارداد با آن برخورد می شود. همچنین قرارداد انتقال یک تکنولوژی به معنای یک قرارداد برای انتقال نرم افزار از قبل نوشته شده بر اساس تعریف قسمت (ب) از قانون ۱۵۰۲ کاپیوتر ها، برنامه ها و پردازش اطلاعات نمی باشد.

قراردادهای مشروط

شبیه به یک قرارداد اختیاری می باشد اما تفاوت های عمده ای با آن دارد. این قرارداد بر خلاف قرارداد اختیاری زمانی بین طرفین منعقد می شود که یک توافق برای برنامه ریزی مطلوب انجام شده باشد. به این دلیل ممکن است یک طراح و سازنده کار بخواهد یک سری شرایط نامطلوب را اعمال کند که اگر اعمال شوند این حق را به او می دهد که برنامه ریزی اجازه کار راضی کننده نیست و خیلی دور از شرایط معامله قرار دارد. بر اساس تجارب کارهای توسعه ای، باید توجه و دقت زیادی برای ارائه پیش نویس شرایط نامطلوب به کار ببریم. موقعیت مربوط به قیمت، هزینه های قانونی، برنامه ریزی قوانین قرارداد توسط طراح کار و مشکل فروش ملک شما همگی شبیه به قرارداد اختیاری می باشند.

قراردادی که اجرای آن منوط به تحققّ شرایط و زمان خاصّ است.

Technical Know How Agreement

این ارزش مالیک فردی در مورد دانستن چگونگی کار در قانون حفاظت قانونی برای رموز تجاری در قانون کلی به خصوص در حقوق موارد قانونی جای داده شده است. به طور خلاصه دانستن چگونگی عملکرد یک کار بصورت یک مالکیت فکری خصوصی می باشد. قانون رموز تجاری از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، برخلاف موارد ثبت، علائم تجاری و  حق نشر که در مورد آنها یک قرارداد رسمی وجود دارد که از طریق آن کشورهای عضو در مورد حفاظت از مالک یا دیگر موارد ضمانت می دهند مثل قرارداد پاریس برای حفاظت از مالکیت صنعتی و سازمان مالکیت فکری جهانی (WIPO) که با نظارت ملل متحد بصورت یک سازمان حمایت کننده می باشد که برای تشویق فعالیت خلاقانه و یا ترویج حمایت از مالکیت فکری در سرتاسر جهان برنامه ریزی شده است.

یک راز تجاری ممکن است اینگونه تعریف شود:

اطلاعات می باشد

محرمانه می باشد اما بصورت قطعی و کامل اینگونه نیست

هدف حفظ این رمز می باشد

کاربرد صنعتی، تجاری و مالی دارد

ارزش اقتصادی

باوجود همه چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه، دریافت و جذب فناوری، گزینه ناگزیر آنها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی، خلق ثروت و اشتغال زائی است. ابزارها، شیوه ها و روش های مختلفی برای دریافت و کسب فناوری از خارج وجود دارد. این روش ها را می توان از یک منظر به روش های تجاری، قراردادی و رسمی از یک طرف و روش های غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی از طرف دیگر تقسیم کرد. همچنین ابزارهای انتقال فناوری از نظر جامعیت و تاکید بر جنبه های ملموس و غیرملموس فناوری نیز قابل تقسیم هستند. درک صحیح هر یک از این ابزارها و شناخت معایب و مزایای هرکدام می‌تواند قدرت تصمیم گیری مدیران را برای انتخاب گزینه های مناسب بالا ببرد.

Common Platform

‌سکوی مشترک،‌ مجموعهای است از عناصر مشترک که در طول یک خط تولید مبنا، زمینه تولید انواع مختلفی از محصولات را فراهم میسازد .این سکو بستری است که بر اساس آن خانوادهای از محصولات، متناسب با ساختار پیکرهبندی مشترکی که دارند، تولید میشوند.

بر اساس تعریفی که مورد اشاره قرار گرفت، یک سکو به عنوان بستر سخت‌افزاری مورد نیاز برای تولید طیف وسیعی از محصولات متنوع مطرح شده است . از منظری دیگر، سکوی مشترک به عنوان اجزایی از محصول، که صرفنظر از تفاوتهای ظاهری محصولات، قابل اشتراک هستند ، قلمداد شده است.

خلاصه قسمت های اصلی این برنامه:

بررسی و ارائه بازبینی مشخصه های فنی

چهارچوب ویژه فنی

ملزومات کاربردی

تجزیه و تحلیل قیاسی در ارتباط با استانداردهای اطلاعات کلینیکی موجود و در حال پیدایش و اطلاعات تجاری

قسمت های متداول این برنامه کاری:

برای استفاده به دو روش متفاوت برنامه ریزی شده است.

اول اینکه این خدمات که ممکن است در یک محیط مشترک موجود باشند به چند PHA اجازه می دهند تا به ذخیره و بازیابی اطلاعات متداول و همچنین تعیین هویت کاربر (ورود) برای مشارکت اطلاعات و قوانین کنترل بیماران به اطلاعات بپردازد. بیشترین میزان قابلیت اجرایی داخلی را در PHA فراهم  می آورد. اطلاعات بیمار که بوسیله یک PHA وارد شده است ممکن است با دیگر PHA ها در میان گذاشته شود و بیماران می توانند به کنترل مرکزی قوانین مشارکت اطلاعات بپردازند.

از جمله عوامل مهم ایجاد کننده مزیت رقابتی در کسب و کار و تولید ، استفاده از منابع مشترک است . این امر باعث شده در محیط رقابتی و پویای امروز، بهره گیری از عوامل و منابع مشترک در کانون توجه مدیران و سازمانها قرار گیرد. در این رویکرد با اشتراک منابع، امکان تولید طیف وسیعی از محصولات از طریق راهبرد سکوی مشترک فراهم می‌شود. با بکارگیری این راهبرد می توان زمینه افزایش سود و ایجاد ارزش را فراهم و شرکتها و سازمانها را به‌سوی موفقیت رهنمون ساخت. بنابراین ضروری است زمینه شناسایی و بکارگیری این راهبرد در موقعیتهای مختلف فراهم شود.

تکنولوژی همیار چیست؟

تکنولوژی همیار، تکنولوژی ای می باشد که توسط افراد دچار ناتوانایی جسمی استفاده می شود تا به انجام کارهایی بپردازند که در غیر این صورت انجام آن ها غیر ممکن و یا دشوار بود. تکنولوژی همیار می تواند دربرگیرنده وسایل بسیار مثل واکر، صندلی های چرخدار، همچنین نرم افزارها و سخت افزارها و وسایل جانبی باشد که به مردم ناتوان کمک می کند تا به کامپیوترها یا دیگر تکنولوژی های اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند.

یک تعریف رسمی و قانونی از تکنولوژی همیار برای اولین بار در قانون همیار تکنولوژی برای افراد دچار ناتوانایی جسمی در سال ۱۹۹۸ منتشر شد. (ماده قانونی تکنولوژی). این ماده قانونی در سال ۱۹۹۸ ماده تکنولوژی همیار جایگزین آن شد.

در طول این مدت تعریف اصلی تکنولوژی همیار بصورت پابت می ماند و تعریف مشابهی در استاندارد های دسترسی فن آوری اطلاعات و انجمن دسترسی به اطلاعات الکترونیکی بر اساس اصلاحیات مورد نیاز ۱۹۹۸ برای بخش ۵۰۸ از ماده قانونی ارائه شد.

خدمات تکنولوژی همیار عبارت است از هر گونه خدمتی که مستقیماً به یک فرد ناتوان در انتخاب ، دستیابی و یا استفاده از فناوری کمک نماید

 خدماتی چون: ارزیابی نیازها و مهارت ها برای استفاده از فناوری کمکی ، بدست آوردن فناوری کمکی، انتخاب ، طراحی ، اصلاح و ساختن سامانه های فناوری کمکی، هماهنگ ساختن خدمات مذکور با سایر درمانها، آموزش افراد ناتوان و کسانی که با آنها سر و کار دارند با هدف استفاده مؤثر از فناوری

 

۱- Geoffrey A M Webb, The Joint Convention on the Safety of Spent 1- Geoffrey A M Webb, The Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management: development and technical content, Journal of Radiological Protection Create an alert RSS this journal ,1998, Volume 18, Number 4

2- Necessary Tools for Building a Construction Contract, Published in the October 1-6, 2006 Issue

3- http://en.wikipedia.org/wiki/Non-disclosure_agreement

4- http://en.wikipedia.org/wiki/Commercialization

5- http://www.bitlaw.com/forms/nda.html

6- http://en.wikipedia.org/wiki/Knowhow

7- http://www.wisegeek.com/what-is-an-offset-agreement.htm

8http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?topicId=1074415494