تجاری سازی: شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی

تجاری سازی: شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی

مقدمه:

      مهم ترین ویژگی جهان امروز، تغییرات گسترده، افزایش پیچیدگی و رقابت هاست، بنابراین شرکت های جدید با محصولات جدید و با فن آوری بالا که بتواند محصولات و خدمات بهتری را برای عرضه به جهانیان تولید کند، از مهم ترین دغدغه های مدیران و مسئولین می باشد. در این میان شرکت های دانش بنیان به عنوان شرکت های کوچک و متوسط که با استفاده از دانش محصولات نوین وارد بازار می نمایند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. در شرکت های  دانش بنیان، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می یابد. بدین معنی که دستاورد های تحقیق و توسعه به طور پیوسته از طریق سرمایه  گذاری به محصول، فرایند و یا سیستم های نوین تبدیل می گردد و دسترسی به ظرفیت های سرمایه گذاری برای کارآفرینان و پژوهشگران عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهره برداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است (احمدی جشوقانی و اسماعیلیان، ۱۳۹۵).

        « شرکتهای  دانش بنیان» ازجمله مؤثرترین عوامل ایجاد اشتغال، نوآوری، توسعه  سیستمهای اجتماعی و شکل گیری و رشد اقتصاد دانش بنیان در هر کشوری هستند. این شرکتها که معمولاً، برای پاسخگویی به نیاز مشخصی در بازار شکل  می گیرند محلی برای تبدیل  ایده های جدید به محصولات و خدمات  مشتری پسند هستند . برگ برنده  شرکتهای  دانش محور نوپا «خلاقیت[۱]»، «نوآوری[۲]»، « انعطافپذیری[۳]» و «انگیزه بالای مؤسسان» است؛ یعنی همان چیزی که معمولاً  شرکتهای بزرگ به دلیل ساختار کند، دیوانسالاری و  سلسله مراتب بلند خود در آن  به شدت مشکل دارند(انصاری و حق شناس گرگابی ، ۱۳۹۵) .

          از دیدگاه دولت ها، شرکت های دانش بنیان منابع مهم درآمد و اشتغال و درنهایت نیروی مهم تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی شناخته می شوند. با پذیرش اهمیت روزافزون علم و فناوری در توسعه اقتصادی، پیامد منطقی آن یعنی اهمیت چشمگیر ایجاد ظرفیت تولید نوآوری مبتنی بر علم در جامعه نیز خود را نمایان می سازد . نقش مهم شرکت های دانش بنیان در اقتصاد و نیز اشاعه فناوری در شبکه های نوآوری، اهمیت وجود چنین شرکت هایی را در جوامع امروزی مشخص می کند. افزایش نرخ اشتغال زایی، فروش، صادرات و تشکیل سرمایه ماحصل فعالیت شرکت های دانش بنیان در عرصه اقتصاد و کمک به انتقال فناوری از بخش های تحقیقاتی به بخش های تولیدی و صنعتی نتیجه فعالیت این گونه شرکت ها در زمینه اشاعه فناوری است (منصوری و همکاران ، ۱۳۹۶).

 تعریف شرکت دانش بنیان

             مطابق ماده یک قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، شرکت و مؤسسه دانش بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجار ی سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناور یهای برتر و با ارزش افزوده فراوان، تشکیل می شود (قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ،۱۳۸۹).

           شرکتهای دانش بنیان، زیر مجموعه ای از شرکت های کوچک و متوسط هستند که به طور مستقل فعالیت می کنند. این شرکت ها بیشتر در زمینه الکترونیک، مهندسی مکانیک، فناوری دارویی، بیو فناوری، فناوری نانو، فناوری زیست محیطی، فناوری اطلاعات و سایر فناوریهای در حال ظهور و پیشرفته فعالیت دارند. از ویژگی های مشترک این سازمان ها می توان پتانسیل نسبتاً زیاد برای رشد، نیاز به تأمین مالی از بیرون به دلیل زمان بر بودن توسعه محصول، تمرکز بر بازارهای مشخص که نیاز جهانی برای آنها وجود دارد، گرایش به راه اندازی در یک انکوباکتور (پارک علمی)، شکل گرفتن به وسیله تیم ها و راه اندازی شده به وسیله کارآفرینی با تحصیلات بالا را نام برد (احمدی جشوقانی و اسماعیلیان، ۱۳۹۵).

          عبارت «شرکت دانش بنیان»، در مبانی نظری، اشاره به  شرکت هایی دارد که یادگیرنده و خالق دانش هستند و از دانش(چه ضمنی چه آشکار)  برای توسعه محصولات و  فناوری های خود استفاده  می کنند. در واقع، این مفهوم بیشتر به  سازمان هایی اشاره  می کند که از فرآیندهای خلق و  به کارگیری دانش برای پیشبرد  کسب وکار خود استفاده  می کنند(انصاری و حق شناس گرگابی ، ۱۳۹۵).

         سازمان کارآفرین دانش بنیان باید دارای ویژگی هایی از قبیل  مرزهای  انعطاف پذیر،   مشوق های پرقدرت،  ساختار غیربوروکراتیک،  سلسله مراتب مسطح،  فرهنگ نوآوری و کارآفرینی باشند(دانش فرد، ۱۳۹۵).

 

انواع شرکت های دانش بنیان:

الف-شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.
   چنانچه سهام دانشگاه کمتر از  ۵۰ درصد باشد،شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره  ثبت شرکت ها ثبت شود.
ب-شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.
    چنانچه سهام دانشگاه ۵۰% یا بیشتر باشد،شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.(مهمترین اصل شرکت دانش بنیان دولتی ، اصل خدمات علمی ،فنی و تحقیقات می باشد).

           با توجه به اینکه میان حمایت­های قانون برای انواع شرکت­ دانش بنیان از نوع “شرکت دانش بنیان تولیدکننده کالا/خدمات دانش بنیان“، “شرکت دانش بنیان صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان” و “شرکت دانش بنیان نوپا” تفاوت وجود دارد،‌ لازم است در ابتدا شرکت­ متقاضی دانش بنیان شدن در صورتی که شرایط تولیدی را دارند، بصورت تولیدی تأیید شوند و اگر شرایط تولیدی را ندارند بصورت شرکت دانش بنیان نوپا و سپس بصورت شرکت دانش‌بنیان صنعتی بررسی شوند. با این توضیح، حتی زمانی که در زمان ارجاع شرکتی به کارگزار اعلام می­شود که شرکت به عنوان تولیدی ارزیابی شود نیز، در صورتی که شرکت شرایط تولیدی را ندارد،‌ باید بعنوان نوپا یا صنعتی نیز بررسی شود.

          هر شرکت دانش بنیان با توجه به حجم کاری، سابقه و سطح فعالیت خود می تواند در یکی از سه دسته شرکت دانش بنیان نوپا، شرکت دانش بنیان تولیدی و شرکت صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان جای گیرد.( http://www.ejavan.net/daneshbonyan)


تعداد کل شرکتهای دانش بنیان:   ۳۲۷۸         

تعداد شرکت‌های دانش بنیان تولیدی:       ۸۰۲

تعداد شرکت‌های دانش بنیان صنعتی:       ۷۱۱

تعداد شرکت‌های دانش بنیان نوپا: ۱۷۶۵                    (  http://pub.daneshbonyan.ir/)

خصوصیات شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان،اساساَ کالا تولید نمی کنند و عموماَ،زمین یا ماشین آلات خاصی نیز ندارند.بلکه همیشه عده ای از افراد تحصیلکرده و با تجربه اطلاعاتی تولید می کنند که این اطلاعات ، محصولات اصلی شرکت محسوب شده و برایشان درآمدزایی دارد.

 شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

   شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان،به دو دسته شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.
الف: شاخص های عمومی
 احراز حداقل دو مورد از شرایط ذیل برای دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت ضروری است:
۱- مدرک کارشناسی
۲-حداقل ۳ سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت
۳- یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت
۴-حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته ، ناشی از فروش فناوری،کالا و یا خدمات دانش بنیان از طریق قرارداد باشد.
۵-سابقه بیمه پرداختی برای حداقل ۳ نفر از کارکنان تمام وقت شرکت،حداقل ۶ ماه باشد.

ب-شاخص های اختصاصی

   شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی،واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته های ذیل نیز باشند:
۱-شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان
۲-شرکت باید تولید کننده کالای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که در ۲ سال گذشته آن ها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی،از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه،نهادینه کند.

https://daneshbonyan.isti.ir))

 

معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان
۱- دارای پیجیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه ی هدفمند  توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد

۲- در حوزه ی فناوری های بالا و متوسط به بالا باشد

۳-   تحقیق و توسعه برای حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار به صورت مداوم انجام شود

۴- عمده ارزش افزوده ی آن کالا، خدمات ناشی از دانش فنی و  نوآوری فناورانه باشد.
.( http://www.ejavan.net/daneshbonyan)

ساختار سازمانی  شرکت های دانش بنیان:

      دو گونه اقدامات یا فعالیت های مدیریت شرکتهای دانش  بنیان در خصوص ساختار سازمانی عبارتست از: ۱) طراحی (مجدد) ساختار تولید اصلی از دیدگاه دانشی و تطبیق ساختار کنترل با ساختار تولید به دست آمده و ۲) انطباق ساختارهای تولید و کنترل موجود با تقاضاهای دانشی به کمک اقدامات تکمیلی طراحی ساختار. این دو روش بیشتر تحت دو عنوان اصلی ساختارهای پایه [۴] و ساختارهای پشتیبان [۵] معرفی شده اند. ساختارهای دانش محور پایه عبارتند از: سازمان های  تیم محور[۶]، ساختارهای  شبکه ای،  سازمانهای ترکیبی (فرامتن).  

   ساختار تیم محور: تیم، عموماً به گروهی از افراد اطلاق می شود که برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم کار  می کنند.  جایگاه تیم در طراحی  سیستمهای فنی- اجتماعی و نقش محوری آن در مطالعات مدیریت ژاپنی ها بر مفاهیمی چون  تیمهای ناب [۷]و تیم های به موقع[۸] متمرکز شده اند. مزیت اصلی ساختار تیمی آن است که  تیم ها می توانند برای یکپارچگی دانش مورد نیاز  وظیفه ای خاص، طراحی شوند. تشکیل چنین تیمی در نهایت منجر به بهبود و ارتقاء همه فرایندهای دانش درون تیم خواهد شد. اشکال اصلی تیم ها نیز آن است که پیوستگی زیاد اعضا که البته برای موفقیت تیم هم ضروری است، خود مانعی اساسی بر سر راه ارتباط با سایر  تیمها خواهد بود و این به اکتشاف و کاربرد دانش بین تیمی آسیب خواهد زد (دانش فرد، ۱۳۹۵).

        ساختار شبکه ای: شبکه ها را می توان به عنوان واحد ساختاری در نظر گرفت که در آن ارتباط اعضا براساس جایگاه پرسنلی و یا جایگاه فنی آن ها در سازمان شکل می گیرد. این ساختار، بیشترین درجه آزادی را برای دانشگران در طراحی و ایجاد روابط کاری شان به دنبال دارد. مقهوم ساختار شبکه ای بسیاری از اشکال سازمانی را که شبیه ساختار ادهوکراسی هستند، زیر چتر مفهومی خود دارد.  سه عنصر اصلی،  شبکه های مختلف سازمان را به یکدیگر پیوند می زند: اول از ائتلاف افراد و شایستگی هایشان به عنوان سنگ محک طراحی استفاده  می کنند. دوم بر اهمیت  شبکه های ارتباطی جانبی، درون و مابین واحدهای تولیدی تأکید می ورزند و سوم  مدیریت عالی را به عنوان  تسهیل گر، معمار و پشتیبان تلقی می کنند.  شبکه ها از طریق گسترش ارتباطات و تعاملات انسانی موجب تسهیل و تسهیم دانش ضمنی می شوند.

         ساختار ترکیبی(فرامتن): نوناکا و تاکوچی (۱۹۹۵) یک شکل ساختار سازمانی را تشریح  کردهاند که ترکیبی است از سازمان  وظیفه ای سنتی (که بر اساس بازده دریافتی بررسی می شود) و سازمان پروژه محور (که مزایای انعطاف پذیری مورد نیاز دانش آفرینی را مورد تأکید قرار می دهد). این سازمان هرمی شکل، از دو لایه اصلی تشکیل شده است. لایه زیرین، سیستم اصلی کسب و کار سازمان است که برای فعالیت های روتین و عملیاتی طراحی شده است و ساختاری سلسله مراتبی دارد. لایه بالایی، یک تیم  پروژه ای است که فعالیت های دانش آفرینی را ساماندهی  می کند. این تیم، شامل افرادی ویژه از همه دوایر فعال در لایه پایینی است که تا تکمیل پروژه در تیم حضور دارند. اصولاً می باید این دو لایه بیشتر حالت مکمل یکدیگر را داشته باشند تا این که باهم نامتجانس و ناسازگار باشند. برای تحقق این امر، سازمان به یک فرهنگ مشارکتی قوی نیاز دارد تا لایه تیم محور را به لایه بروکراتیک و سلسله مراتبی پیوند دهد. نوناکا این فرهنگ ارتباطی را پایگاه دانش سازمان می نامد. نوناکا از آن رو این سازمان را فرامتن  نامگذاری کرده است تا نشان دهد که ترکیب دانش موجود بین لایه های سازمان، در گذر زمان نیازمند وجود خط ارتباط ساکن بین بخشهای مختلف و لایه های سازمان است که بتوانند در زمان مورد نیاز فعال شوند. این همانند خط های ارتباطی فرامتن است که وب سایت ها را به هم متصل  می کند. 

سازوکارهای متعددی برای ارتقای ساختارهای سازمانی موجود از دیدگاه توسعه فرایندهای دانش معرفی و تشریح شده اند که به ساختارهای دانش محور پشتیبان معروفند. برخی از آنها عبارتند از: 

      مراکز دانش: سازمان ممکن است وظیفه افزایش و  روان سازی جریان دانش و فرایندهای دانش را به بخش یا دایره خاصی واگذار نماید. برای مثال ممکن است کتابخانه سازمان، بر اساس کتب و اسنادی که نگهداری  می کند خدمات ترسیم نقشه دانش را نیز به عهده گیرد که با این کار فرایندهای انتقال دانش را تسهیل کرده است. 

      نقشها و وظایف  دانشمحور: که از آن جمله  می توان کارشناس ارشد دانش[۹]، مدیر دانش و واسطه دانش[۱۰] را نام برد. وظیفه این افراد، عموماً وظایف کنترلی است که در سطح استراتژیک یا عملیاتی انجام شده و هدف آن فراهم آوردن  زیرساخت های مناسب مورد نیاز برای دانشگران در جهت انجام کامل وظایفشان است. 

     ارتباطات جانبی: هرتوگ و هویزنگا (۲۰۰۰) اشکال مختلفی از ارتباطات جانبی دانش را که هدف آن فراتر رفتن از مرزهای ساختارهای کنونی است معرفی  کرده اند. از آن جمله برپایی «حلقه های تخصصی» است که متخصصین  تیم های مختلف و واحدهای سازمان را برای بحث در یک حوزه مشخص و تبادل اندیشه ها و تجارب گرد هم می آورد. برنامه های گردش شغلی نیز می تواند ابزار مناسبی برای برقراری روابط جانبی باشد. 

      گروه های غیررسمی: این گروه ها از افرادی تشکیل شده اند که در علایق و برداشت های خود نسبت به فعالیت های کاری، از اشتراکاتی برخوردار هستند.این گروه ها، صحنه ای برای گفتگو، فراگیری، معناشناسی و ماهیت شناسی هستند و مهم ترین هدف آن ها، آسان سازی اشتراک دانش بین افراد گروه و تقویت سطح دانش آن ها است . برخی از این ساختارهای نیمه رسمی یا غیررسمی عبارتند از: انجمن  های کاری، گروه های تخصصی، حوزه محصول، واحدهای وظیفه ای، تیم های پروژه ای. تفاوت گروه ها با تیم در ساختار غیررسمی آن ها  و تفاوت آن با شبکه ها در تمرکز آن ها بر روی موضوع خاص است (دانش فرد، ۱۳۹۵).

زمینه های فعالیت شرکت های دانش بنیان

۱-انجام تحقیقات کاربردی 
۲-ارایه خدمات تخصصی و مشاوره ای (خدمات علمی و تحقیقاتی و فنی) 
۳-تولید محصولات یا فناوری نوین(توسعه فناوری) 
۴-انجام خدمات نظارتی بر تحقیقات پژوهشی،اجرایی و مشاوره ای
۵- ارایه ی خدمات توسعه کار آفرینی
۶-ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه ی کسب و کار
۷-ارایه ی خدمات توسعه ی محصول جدید
۸-ارایه ی خدمات ورود کسب و کاربه بازار بین المللی و جهانی کردن آن ها
۹-برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه ی کارآفرینی در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی

حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان

    شرکت های دانش بنیان از حمایت های دولتی نظر معافیت از پرداخت مالیات ، عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت ۱۵ سال و همچنین اعطاء تسهیلات کم بهره (بلند مدت یا کوتاه مدت) و یا بی بهره برخوردار می باشند.

شرایط پذیرش طرح های حمایتی:

ü     تقویت اقتصاد ملی کشور

ü     تقویت دفاع ملی کشور

ü     اشتغال زایی 

ü     ارتقای سطح طرح ها از نمونه ی صنعتی و یا ارتقا سطح تکنولوژی

ü     ارتقا از نمونه ضمیمه ی صنعتی محصول به نمونه ی صنعتی و تولیدی  (https://daneshbonyan.isti.ir)

                                                              

پاداش عامل موثر در جذابیت شغلی شرکت های دانش بنیان

۱)مدیران شرکت های دانش بنیان باید در طراحی  بسته های پاداش به شـرایط سـنی کارکنـان خود توجه ویژه ای داشته باشند و با کمی انعطاف پذیری در پی طراحی بسته هـای پـاداش بـرای هریک از گروه های کارکنان باتجربه و جوان برآیند. دراین راستا اعتقاد بر ایـن اسـت کـه بـرای کارکنان دانشی جوان ترکیبی از عناصر مالی و غیرمالی اعم از پرداخت حقـوق و دسـتمزد بـالا،ارائه مزایا و امتیازات مکمل بر پرداخت، توسعه و ترسیم مسیر شغلی بـرای هریک از کارکنـان،توجه به یادگیری و پیشرفت تخصصی و فنی آنان، توجه به مؤلفه های تعادل زندگی -کار، تلاش در بالا بردن جایگـاه اجتمـاعی کارکنـان و بـه رسـمیت شـناختن نقـش آنـان در تحقـق اهـداف سازمانی، ارزیـابی صـحیح عملکـرد و سـتایش و قـدردانی از کارکنـان فعـال و غیـره در قالـب بسته های پاداش فراگیر، مـؤثرترین عامـل جـذ ب کننـده کارکنـان جـوان بـه مشـاغل موجـود درشرکت های دانش بنیان می باشد. در حالی که برای کارکنان دانشی باتجربه بایـد بـیش از تمرکـزبر بسته های ترکیبی یا عناصر مالی پاداش به عناصر غیرمالی اعم از  توسـعه مسـیر شـغلی تـارسـیدن به مشـاغل بالای سازمانی، توجـه به مؤلفه هـای تعادل زندگی – کـار و به ویژه انعطاف پذیری در زمان کاری، حفظ ارزش کارکنان و توجه ویژه به جایگـاه اجتمـاعی کارکنـان،به رسمیت شناختن نقش آنان در تحقق اهداف سازمانی و ستایش و قدردانی از آنان بـ ه واسـطهزحمات کشیده شده در طول خدمت و غیره، توجه شود (رستگار و گلشاهی ، ۱۳۹۵).

تجاریسازینتایجتحقیقاتعلمیدرشرکتهایدانشبنیان

      تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش های علمی در سرتاسر جهان، سیاستی است که مورد توجه ویژه دولتمردان است. آنان به خوبی می دانند که تولید علم یک بعد از ابعاد توسعه علمی به شمار می رود اما علم تولید شده زمانی ارزش می یابد که در جهت رشد و توسعه اقتصادی نیز قرار گیرد. به همین جهت تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا تولیدات علمی دانشمندان و پژوهشگران خود را تجاری سازی و از نتایج اقتصادی این فرآیند بهره برداری نمایند (ترکیان تبار و همکاران ، ۲۰۱۶)

      شرکت های دانش بنیان باید جهت توسعه محصولات جدید و کسب دانش و اطلاعات مربوط به تجاری سازی فناوری، توجه خود را از طریق یادگیری مداوم دانش، شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای خارجی و تدوین یک نقشه راه روشن و هدفمند و به طور کلی داشتن یک برنامه ریزی راهبردی افزایش دهند، علاوه بر این، توانمندی یادگیری می تواند با کسب دانش و درک بهتر تغییرات فناوری و نیازهای مصر ف کنندگان، به تجاری سازی فناوری کمک کند. در راستای این اهداف، توانمندی تحقیق وتوسعه شرکت ها می تواند راه را برای تبدیل ایده های نامشهود به محصولات ملموس هموار نمایند.   عدم توانایی لازم جهت تجار ی سازی و پیاده سازی دستاوردهای پژوهشی در محصولات و فرآیندهای جدید و عرضه آنها به بازار، یکی از نقاط ضعف عمده کشورهای در حال توسعه در فرآیند صنعتی شدن است . یکی از چالش های شرکت های دانش بنیان در ایران نیز بهبود دادن فرآیند تجاری سازی فناوری است(پاک نیت و همکاران ، ۱۳۹۵).  

    رادمنش و کبریایی زاده ( ۲۰۱۵) در شرکت های دارویی دانش بنیان تحقیقی انجام داده اند  که یافته های آن بر نقش مدیریت ارشد در توجه به چشم انداز سازمانی و استراتژی، حمایت از فعالیت های تجاری سازی و تشکیل یک سیستم مدیریت شبکه برای زنجیره تجاری سازی تکنولوژی تاکید می کند.همچنین بیان داشته اند که :

      اگر شرکت های دانش بنیان در زمینه هایی مانند تشکیل تیم های وظیفه و تیم های ریسک در توسعه محصولات جدید، تخصیص اولویت های مبتنی بر منابع و مدیریت ادراک عمومی در ارتباط با فرایند توسعه محصول جدید ضعیف باشند، هیچ تردیدی وجود ندارد که تجاری سازی تکنولوژی موفق نخواهد بود. به دلیل هزینه ها، پیچیدگی ها و خطرات پروژه های تجاری سازی ، نیاز به ایجاد یک تیم مدیریت قوی، به عنوان عامل مهمی در موفقیت پروژه های تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان تأکید شده است.  تشکیل یک تیم ریسک پذیر به معنای یک تیم با ویژگی هایی مانند: سطح بالایی از مهارت های شخصی، توانایی انجام وظایف، مهارت و توانایی بالا به عنوان افراد واعضای گروه، سطح دانش مناسب در زمینه های مرتبط با محصولات جدید و سطوح مناسب پاداش است. (صص۶۷-۶۵)

              بهترین اقدام در راستای بهبود فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان ایران در ابتدا عبارتند از: سیاست گذاری صحیح در زمینه تجاری سازی تحقیقات، اصلاح ساختار و فرآیندهای تجاری سازی تحقیقات در دانشگاه، تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط دقیق در زمینه تجاری سازی تحقیقات، اعمال حفاظت از مالکیت حقوقی نتایج تحقیقات، ایجاد شرایط مناسب برای ثبت اختراع و انتشار نتایج تحقیقات. در گام دوم نیز نیاز به تحکیم ارتباط دو سویه بین واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ و شرکت های دانش بنیان، بهره مندی واحدهای تحقیق و توسعه صنایع از نتایج تحقیقات علمی شرکت های دانش بنیان، برنامه ریزی مدیران بخش صنعت، در ارتباط با تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی نسبت به تحولات بازار، حمایت مدیران صنایع از ایده ها و دانش تولید شده توسط محققان در شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاری صنایع بر روی تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان خواهد بود؛ و درگام سوم نیز تدابیر مورد نیاز عبارت خواهد بود از حمایت مدیران ارشد از فرآیند تجاری سازی، بهره گیری از صنعت مشاوره و تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه تجاری سازی، تسهیل ارتباطات و فرآیند های درون سازمانی، تقدیر از کارکنان و مدیران فعال در زمینه تجاری سازی با استفاده از نظام پاداش و تشویق سازمانی، ممانعت نظام کنترل رسمی داخل سازمان.

نکته مهم این که عامل سیاسی تاثیر مستقیمی  بر تجاری سازی نداشته است. عامل فردی نیز تقریباً در جمع پنج عامل دارای نقش مستقیم، کم رنگ ترین نقش ها را داشته است؛ اما سه عامل قانون، صنعت و سازمان که پررنگ ترین تاثیر را در پیش بینی تجاری سازی داشته اند در دیدگاه متخصصین کم رنگ ترین کیفیت را در وضعیت موجود شرکت های دانش بنیان ایران دارا بوده اند. (ترکیان تبار و همکاران ، ۲۰۱۶)

      تحقیقات اخیر نشان می دهد که فرایند تجاری سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان ایرانی با مشکلات و محدودیت های عمده مواجه است. شایع ترین مشکلات عبارتند از: تمرکز منحصربفرد بر تحقیقات محض، استفاده محدود از نتایج تحقیق، استراتژیهای نامناسب برای بینش و سیاستها، زیرساخت های فناوری ناکافی، تمرکز ضعیف توسط مدیریت بر اجزای کلیدی تأثیرگذار بر توسعه تجاریسازی فناوری. (رادمنش و کبریایی زاده ، ۲۰۱۵)

بازاریابی در شرکت های دانش بنیان

نکوییان و حسن پور (۲۰۱۵) به منظور درک وضعیت بازاریابی محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان در داخل کشورتحقیقی  انجام داده اند که برخی از یافته های مهم در این تحقیق عبارتند از:

۱-توجه ویژه به مشتری و نیازهای آن در تمام مراحل فرایند بازاریابی مشهود بوده است ۲-بررسی رفتار و افکار مشتریان و تعیین اهداف بازاریابی بیشتر از طریق تعامل، فرم نظرسنجی و روابط قوی با مشتریان دائمی و قدیمی صورت می گیرد  ۳- اجرا و ارزیابی برنامه های بازاریابی با توجه به تحقیقات انجام شده، ضعیف بوده  و شرکت ها منفعل هستند، زیرا برنامه های آنها محدود به واکنش و رضایت مشتری است.  ۴- مطالعه مقایسه ای نشان می دهد که استفاده از بازاریابی چریکی و  بازاریابی مستقیم سازگار با بازاریابی شرکت های مبتنی بر دانش جدید در داخل کشور است.

نوآوری در شرکت های دانش بنیان

          شـرکت هـای دانـش بنیـان بـا توجـه بـه نقـش و اهمیتـی کـه امـروزه در پیشـرفت اقتصـادی وتوسعه ملی پیدا کرده اند، مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. آنهـا برای پاسخگویی به مأموریـت محول شده نیازمند نوآوری مسـتمر و عمیق می باشند(دانش فرد ، ۱۳۹۵)

      دیدگاه دانش بنیان ، چارچوب قدرتمندی برای توضیح نوآوری رادیکال IT در شرکت ها ارائه می کند. نظریه کلی بر این است که شرکت ها  وقتی که دانش پایه ای آنها عمیق تر و متنوع تر بوده  و ارتباط شدید با محیط اطراف خود داشته باشند وبا یک روال آزمایش قوی و گسترده ترکیب شده باشند ،  تمایل بیشتری به ارائه نوآوری های رادیکالی دارند و شرکت هایی که با سرعت بیشتر و با سختی کمتر بر موانع فائق می آیند ، مستعد ارائه نوآوری های بیشتر و موفقیت بر بازار رقابتی می باشند(کارلو و همکاران ، ۲۰۱۲).

    تحقیقات اخیر بر نقش مدیریت ارشد در حمایت از فرهنگ سازمانی مورد نظر برای نوآوری و  تمرکز بر نوآوری داخلی ، ایجاد سیستم پاداش برای نوآوری و ایجاد سیستم برای ارزیابی ایده های مربوط به توسعه کسب و کار تاکید کرده اند(رادمنش و کبریایی زاده ، ۲۰۱۵).

  استفادۀ فعال از نوآوری در محصولات و بهبود مداوم محصولات، اثرات مثبتی بر عملکرد شرکت ها از جمله رشد فروش و بازده حقوق سهامداران دارد. شرکت های دانش بنیان به عنوان زایندۀ نوآوری در هر کشور از اهمیت ویژ ه ای برخوردارند. در این شرکت ها سود، نتیجه تجار ی سازی ایده های جدید و نوآورانه ای است که از تعامل میان سرمایه های دانشی و منابع فیزیکی ناشی می شوند.  می توان برای شرکت های دانش بنیان داخلی ، لزوم تمرکز بر شناسایی، جذب و بهر ه برداری از دانش جدید به ویژه برای کسب موقعیت رقابتی شرکت ،نظارت بر روند توسعه فناوری و اجرای پروژه های تحقیق وتوسعه، و توانایی بازخورد بازار و مشتری در فرآیند نوآوری فناورانه را به  عنوان توصیه اساسی مطرح کرد. بر این اساس، شرکت ها باید به صورت همزمان که در حال تقویت توانمندی های نوآوری فناورانه خود هستند به سرعت تغییرات فناوری و فرصت ها و تهدیدات در صنعت مرتبط به خود و تأثیر آن بر تولید محصولات، و اولویت های مشتریان، توجه دو چندان داشته باشند(پاک نیت و همکاران ، ۱۳۹۵).

توانمندیفناورانهدرشرکتهایدانشبنیان

       بنگاه های مختلف در طول عمر خود، توانمندی های متفاوتی را کسب می کنند که منبع مهم مزیت رقابتی آنهاست. یکی از مهم ترین آنها، توانمند یهای فناورانه است که این توانمند یها با توجه به ماهیت شرکت های دانش بنیان و نیازشان به فناوری، اهمیت مضاعفی پیدا می کنند. در نگاه لل (Lall)  توانمندی فناورانه عبارت است از : اطلاعات ومهارتهایی – فنی، سازمانی و نهادی – که به شرکت های تولیدی اجازه بهره برداری از تجهیزات و اطلاعات را به صورت مؤثر می دهد.

         فیگوریدو (Figueiredo)  در مورد توانمندی فناورانه بنگاه چنین می نویسد: در شرکت های بزرگ صنعتی، توانمندی های فناورانه و نوآوری وجود دارد؛ اما شرکت های تازه تأسیس باید این توانمند ی ها را از شرکت های بزرگ در کشورهای مختلف بگیرند. آنان در اوایل آغاز به کار، حتی توانمندی های اولیه را هم در اختیار ندارند. برای اینکه این شرکت ها بتوانند با رقبای بزرگ خود به رقابت بپردازند باید در ابتدا دانش فنی کسب کنند تا با استفاده از آن و در طول زمان به توانمندی فناورانه دست پیدا کنند. به عبارت دیگر آنها باید در یک فرآیند “یادگیری فناورانه” وارد شوند با توجه به این زاویه های مختلف در نگاه های ذکرشده به توانمندی فناورانه، وجه اشتراک همه آنها در سازمانی بودن توانمندی ها و لزوم فراگیری آنها در طول زمان، نکته ای بسیار کلیدی است. این یادگیری باعث می شود که سطوح مختلفی از توانمندی وجود داشته باشد که بنگاه ها هر کدام در یکی از این سطوح قرار گرفته و مبتنی بر سطح توانمندی فناورانه خود ارزیابی شوند (سوزنچی و زینالو ،۱۳۹۴).

 

عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان

     عوامل متعددی در موفقیت شرکت ها و استراتژی آنها موثر است. ولی تعداد معدودی اهمیت استراتژیک و حیاتی دارند . این عوامل عبارتند از  عوامل مدیریتی، عوامل تحقیق و توسعه، عوامل مالی، عوامل منابع انسانی و عوامل بازاریابی و فروش که به تعریف آنها می پردازیم  .

۱. عوامل مدیریتی

        یکی ازمهم ترین عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت ها ، عامل مدیریتی می باشد زیرا این عامل مشخص می کند که چگونه  مدیران آرمان و ماموریت سازمان را تعیین و دسترسی به آنها را تسهیل کرده ، ارزش های مورد نیاز برای موفقیت دراز مدت را ایجاد می کند ، شامل شاخص هایی هم مانند دانش و تجربه ، میزان مشارکت ، سرعت در تصمیم گیری ، خلاقیت و نواوری

۲. عوامل تحقیق و توسعه

      مدیریت تحقیق و توسعه یا R&D  با توجه به ارتباط مستمر و نزدیک با شرایط محیطی ، به دنبال این هدف می باشد که بتواند وضعیت داخلی سازمان را با شرایط بیرونی منطبق سازد، تا بتواند به طور مداوم محصول جدیدی تولید و ارائه نماید و در حفظ و مراقبت از محصولات فعلی سهل انگاری صورت نگیرد . از شاخص های این عامل می توان از همکاری و ارتباط با سایر بخش ها، کشف راه های تولید سریع و منعطف ، دستیابی به تکنولوژی  تولید محصولات ، استفاده موثر از فرصت ها و امکانات دانشگاهی. 

۳. عوامل مالی

     یکی از عوامل مهم و چالش برانگیز برای شرکت های کوچک ومتوسط تامین مالی است، که گاهی اوقات تامین این منابع مالی ماهها به طول می انجامد که صاحبان این سازمان را از راه اندازی کسب وکار منصرف می سازد. از طرفی دیگر بعضاً معتقد هستندکسب وکارهای کوچک بدون تامین مالی کافی به موفقیت نخواهند رسید. لذا این عامل یکی از عوامل استراتژیک که باید در تدوین استراتژیک در نظر داشت. دارای ابعادی همچون تصمیمات برای سرمایه گذاری برای محصول جدید،  دسترسی به اعتبارات بانکی ، دسترسی به نقدینگی ، تامین منابع و عملکرد مالی شرکت.

۴. عوامل منابع انسانی :  

     شرکت های دانش بنیان ،باتوجه به ماهیت این گونه شرکت ها نیازمند افرادی با مهارت و تحصیلات بالا دارند. یکی از فاکتورهای مهم و حیاتی که نقش کلیدی و استراتژیک در موفقیت این گونه شرکت هاست نیروی انسانی است. یکی از مولفه های مهم برای ورود به بازارهای جهانی و توسعه کشورها ، کارا نمودن کارکنان بخش تولید و خدمات است . این متغیر دارای ابعادی همچون سن ، جنس ،حقوق و دستمزد مناسب، جذب و بکارگیری مدیران کارامد از سایر سازمان ها ، توانمند سازی نیروی انسانی

 ۵.  عوامل بازاریابی و فروش

     اولین مسئله ای که بعد از تولید محصول جدید شرکت های کوچک ومتوسط با آن روبرو می شوند مساله بازاریابی و فروش محصول می باشد، در صورتی که این مرحله به خوبی صورت گیرد و محصول به خوبی معرفی گردد ، در نتیجه موفقیت این شرکت ها دوچندان  خواهد شد. این عامل دارای ابعادی مانند تبلیغات مناسب ،بخش بندی بازار، تنوع مناسب کالا و خدمات ، تعیین بازار هدف، بکارگیری تجارت الکترونیک، استفاده از برند تجاری برتر ،  دامنه و مقیاس مشتری، داشتن سهم بازار، مناسب بودن خدمات پس از فروش(احمدی جشوقانی و اسماعیلیان، ۱۳۹۵).

عوامل شناسایی شده مؤثر بر توسعه شرکت های دانش بنیان

    الف) نیروی انسانی: با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده است تا جایی که برخی آن را تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار می دانند. این امر به ویژه در کسب وکارهای دانش بنیان بیش از پیش به حقیقت پیوسته است. درنتیجه، برای یک شرکت دانش بنیان، سرمایه انسانی مهم ترین سرمایه است و هرچه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد، احتمال بقا، موفقیت و ارتقای کسب وکار بیشتر می شود .

    ب) عوامل حمایتی از مؤسسات  دانشبنیان: با توجه به تنوع نیازهای شرکت های دانش بنیان از خلق ایده تا تجاری سازی محصولاتشان، حمایت های گوناگونی از شرکت های دانش بنیان صورت می گیرد .

    ج) عوامل زیرساخت ها: منابع فیزیکی لازم برای پارک های علمی را می توان به فضای فیزیکی (ملک) و زیرساخت ها تقسیم کرد. در ابتدای ایجاد هر پارک باید حداقلی از فضای فیزیکی برای استقرار ساکنان بالقوه مهیا باشد. در برخی از پارک ها، یک فضای انکوباتوری نیز لازم است. فضای جداگانه ای نیز باید برای امور اداری و بازاریابی پارک از ابتدا مهیا باشد.

    د)عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری: توسعه شرکت های دانش بنیان متکی بر توسعه فناوری است؛ به سخن دیگر، مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان، نوآوری در فناوری است. فناوری همواره در خلق ثروت برای کشورها نقش اساسی داشته و بر سطح استاندارد و کیفیت زندگی مردم به شدت تأثیر داشته است. به طور کلی، توسعه فناوری در شرکت های دانش بنیان از جنبه های زیر قابل بررسی است: سودآوری در تولید محصول جدید و تغییر فرایندهای تولید، رقابت در حفظ و افزایش سهم شرکت از بازار محصول، کاهش هزینه های تولید، کیفیت برتر محصول، قابلیت انعطاف در مقابل بازار و پیشرفت فناوری .

    هـ) عوامل مرتبط با دولت: یکی از عواملی که در موفقیت شرکت های دانش بنیان تأثیرگذار است، مشوق ها و سیاست های حمایتی دولت است. دولت ها و سازمان های پیشرو در هدایت و رهبری صحیح تغییر و تحولات دانش محور نقش اساسی ایفا می کنند و عاملی مهم در شکل دهی اقتصاد دانش بنیان هستند.

     و) عوامل فرهنگی و اجتماعی: عوامل فرهنگی عواملی هستند که محیط استقرار پارک ها را برای پذیرش عملکرد آن، همکاری مؤثر با آن، گسترش خلاقیت و نوآوری و ترویج کارآفرینی آماده می کنند. در زمینه عوامل اجتماعی نیز سطح بالای تحصیلات و استانداردهای زندگی از عوامل شایان توجه است، زیرا زمینه ای مناسب را در شهروندان برای تطابق خویشتن با مفاهیم جدید شهر دانش فراهم می کند (منصوری و همکاران ، ۱۳۹۶).

نقش زیرساخت ها و محیط فیزیکی بهبود عملکرد شرکت های دانش بنیان

    توجه به رابطه بین قابلیت های زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش و نفش حمایتی زیرساخت ها در ارتقای فرایندهای مدیریت دانش  موجب رشد یادگیری سازمانی خلاق و در نهایت عملکرد سازمانی می شود بنابراین تنها توجه به کارکرد یک بعد از قابلیت های مدیریت دانش نمی تواند به بهبود عملکرد سازمانی کمک کند و  مدیران  برای موفقیت در عملکرد سازمانی باید به طور همزمان به قابلیت های زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش و رابطه بین آن ها توحه داشته باشند (باقری و همکاران ، ۲۰۱۵).

    محیط فیزیکی کار می تواند نقش مهمی در توانمند سازی ساختاری،  توانمند سازی روانشناختی ، تقویت روحیه  کار، رضایت شغلی و تعهد سازمانی داشته باشد لذا برای افزایش خلاقیت سازمانی به عنوان یک عامل حیاتی ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان، طراحی و ایجاد و توسعه یک محل کار با امکانات فیزیکی مخصوص و مناسب ضروری است (کفاش پور و قریب پور ، ۲۰۱۶).

    اکثر مدیران نقش حیاتی ساختار سازمانی در فرایند  نوآوری را تأیید می کنند اما تعداد کمی از آنها دریافتهاند که  فضای فیزیکی نیز به همان اندازه مهم بوده و بر فرایند نوآوری تاثیر عمیقی  می گذارد (موریس، ۲۰۱۶).

    اگر سازمان ها می خواهند در بازار امروز رقابت کنند باید از طریق محیط کار فیزیکی خلاقیت کارکنان خود را پرورش دهند .همچنین باید  محیط  کار را امن، راحت و خلاق  نگهدارند به گونه ای که باعث افزایش بهره وری و رفاه کارگران  شود (کفاش پور و قریب پور ، ۲۰۱۶).

 

 

پیشنهادات
    آرمان و شفیعی ( ۱۳۹۶) در تحقیقی تحت عنوان قابلیت های رقابتی در شرکتهای دانش بنیان پیشنهادات زیر را به شرکتهای دانش بنیان ارائه داده اند:

ü     شرکتهای دانش بنیان با پویش مستمر محیط کسب و کار به منظور خلق دانش جدید برای توسعه یادگیری استراتژیک شرکت اقدام کنند.

ü     شرکتهای دانش بنیان ضمن تشویق همکاران به گردآوری دانش جدید در حوزه کسب و کار مربوطه، جلسات تفسیر دانش خلق شده در شرکت به منظور هماهنگ سازی نگاه و رویکردهای همکاران درون شرکت تشکیل دهند.

ü     شرکتهای دانش بنیان برنامه استراتژیک مدونی برای خود تهیه کنند و چشم انداز و اهداف خود را صراحتاً با در نظر گرفتن اهداف رقبا تبیین نمایند.

ü     شرکتهای دانش بنیان سناریوهای آتی رفتار رقبا و محیط را به منظور ارتقاء چابکی خود ترسیم و تمرین کنند.

ü     شرکتهای دانش بنیان ضمن ترسیم زنجیره ارزش خود، شیوه های ارزش آفرینی بیشتر در زنجیره ارزش را مطالعه و بررسی نمایند. و ضمن ارگانیک ساختن ساختار خود، به تیم های مستقل جهت ارتقاء وضعیت ارزش آفرینی اختیار تام دهند.(صص۴۵-۴۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

 • آرمان، مانی و شفیعی، محبوبه (۱۳۹۶). قابلیت های رقابتی در شرکتهای دانش بنیان مدلی برای تبیین نقش

چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک. مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیستوپنجم، شماره ۸۳ ، صص۴۵-۴۴

 • ·        احمدی جشوقانی، عبداله و اسماعیلیان ، غلامرضا(۱۳۹۵). ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین

استراتژی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با استفاده از مدل ANP   مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان .  نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال سیزدهم، شماره ۴۳ ،صص۱۱۶-۱۱۳

 • ·        انصاری، منوچهر و حق شناس گرگابی، محمد( ۱۳۹۶). شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت 

دانش محور شدن  شرکت های تولیدی ایران بر اساس روش نظریه  زمینه ای. فصلنامه مدیریت توسعه کارآفرینی، دوره سوم، شماره ۵، صص۴۷-۴۶

 • ·        پاک نیت، مریم ، انصاری ، رضا و شاهین ، آرش (۱۳۹۵). تحلیل تأثیر توانمندی های نوآوری فناورانه بر

تجاری سازی فناوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان استان اصفهان. نشریه علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری. سال پنجم، شماره ۳. صص۶۶-۶۴

 • ·        دانش فرد،  کرم اله (۱۳۹۵). اولویت بندی نقش ساختارهای دانش محور پایه و پشتیبان در فرآیند نوآوری در شرکت های دانش بنیان . فصل نامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ، دورهپنجم، شماره چهارم. صص۲۳۰-
 • ·        رستگار، عباسعلی و گلشاهی ، بهنام . (۱۳۹۵). شناسایی عناصر بسته پاداش فراگیر مؤثر در درک جذابیت شغلی در شرکت های دانش بنیان:اثر  تعدیلگر سن کارکنان دانشی . پژوهش های مدیریت در ایران، دوره ۲۰، شماره ۳. صص۱۱۱-۱۰۹
 • ·        سوزنچی کاشانی، ابراهیم ، زینالو ،  مهدی  (۱۳۹۴). بررسی الگوی کسب توانمندی فناورانه در شرکت های

دانش بنیان تولید تجهیزات الکترونیکی . فصلنامه علمی-پژوهشی   سیاست علم و فناوری ، سال هفتم، شماره ۳، صص۲۶-۲۳

 • قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، ۱۳۸۹ . تهران
 • ·        منصوری، سمیه ، وظیفه، زهرا و یوسفی طبس ، حلیمه(۱۳۹۶). اولویت بندی پیشران های عوامل اثرگذار در

راستای توسعه شرکت های دانش بنیان در استان کرمان ، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره ۱۰ ، شماره ۲،صص۳۲۴-۳۲۳

 

                                                                                                           

 

 

 • Bagheri, Rouhollah., Hamidizadeh, Mohhamad Reza.,& Sabbagh, Parisa.(2015).

 The mediator role of KM process for creative organizational learning case study :Knowledge based companies. VINE, Vol. 45 , Issue: 3, pp.420-445

 • Carlo, Jessica Luo., Lyytinen, Kalle.,& Rose, Gregory M.(2012). A

knowledge-based model of  radical Innovation in Small Software Firms. MIS Quarterly ,Vol. 36, No. 3 , pp. 865-870

 • Kafashpour, Azar.,&  Gharibpour,  Mahshid.,(2016).  The

Relationship between   Physical Workplace Attributes and Organizational Creativity, Case Study: Knowledge-based Companies.  Armanshahr Architecture & Urban Development, Vol. 9, Issue: 16,  pp. ۱۰۵-۱۱۴

 • Morris, Langdon. (2016). Four Tools to Support Creativity and Innovation,

 : http://www.innovationmanagement. se

 • Nekoeian, Hamid & Esmail Hassanpour, .(2015). , Investigation and identify

 of marketing process knowledge-based companies inside of Iran: https://www.civilica.com/Paper-ICMNGCONF01-ICMNGCONF01_044.html

 • Radmanesh, Ramin., & Kebriaeezadeh, Abbas.(2015). Factors

 affecting technology commercialization in Iranian knowledge based pharmaceutical companies. Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management; 1(2):pp. 65-68

 • Torkiantabar,  Mansour.,  Mohammad Esmaeil,  Sedigheh.,&  Nooshin Fard, Fatemeh.(2016).  Commercialization of Scientific Research Results of

Knowledge-Based Companies in the Field of Medical Sciences (Case Study: Iran). The Open Access Journal of Resistive Economics (OAJRE) , Vol 11, No 73

 

 

.,[۱] . Creativity

[2] . Innovation

[3] . flexibility

[4] – Knowledge-Friendly Basic Structures

[5] – Knowledge-Focused Support Structures

[6] – Team-Based Organization

[7] – Lean Teams

[8] – Just In Time

[9] – Chief Knowledge Officer(CKO)

[10] – knowledge broker 

error: Content is protected !!
X