کار آفرینی:‌مفهوم و تعریف کارآفرینی سازمانی

کار آفرینی:‌مفهوم و تعریف کارآفرینی سازمانی

رقابت تنگاتنگ و شدید بین شرکت ها و سازمان ها، کاهش کارآمدی مدیریت سنتی در این عرصه و رشد سریع شرکت های کوچک، سبب شد که سازمان ها اهمین ویژه ای برای نوآوری قایل شوند؛ زیرا نوآوری را تنها تضمین خود برای بقا در عرصه رقابت می دانستند، از این رو سعی کردند افراد خلاق و کارآفرین را که پدیدآوردنگان اصلی محصولات و خدمات نو در سازمان بودند، تشویق و ترغیب کنند که در سازمان بمانند و ایده ای خود را در سازمان محقق سازند.

این افراد را کارآفرینان سازمانی نام نهادند. پینکات در سال ۱۹۸۵ واژه اینتراپرانور(‌به معنی کارآفرین درون سازمانی) را ابداع نمود و کارآفرین سازمانی را فردی تعریف کرد که سازمان های بزرگ همچون یک کارآفرین مستقل فعالیت می نماید و فعالیت وی، ایجاد واحدهای جدید در سازمان، ارایه ی محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید می باشد که شرکت ها را به سوی رشد و سودآوری سوق می دهد.

تعریفی که پینکات ارایه می دهد شباهت زیادی با کارآفرینی مستقل دارد؛ تنها تفاوت آن در این است که در داخل سازمانی که از قبل بوجود آمده است انجام می پذیرد. کارآفرینان سازمانی نمی توانند به راحتی از کنار مسایل و مشکلاتی که می بینند، بگذرند. انتهای همه مسایل را باز می دانند و همواره به دنبال راه حلی برای آن ها می باشند. همیشه طرح و ایده ی جدیدی در ذهن می پرورانند و هرگز از عملکرد فعلی راضی نیستند. آن ها آرمانگرا هستند و توانایی خوبی در تبدیل فکرها و ایده ها به واقعیتی سودآور دارند و بالاخره اینکه کارآفرینان سازمانی، با ایجاد نوآوری در سازمان سبب تحول اساسی در آن شده و همواره پیشتاز و پیشگام توسعه محصولات و خدمات جدید هستند.

error: Content is protected !!
X