کار آفرینی

علم کارآفرینی، تعریف کار آفرینی،‌مفاهیم کار آفرینی،‌معرفی یک کالای جدید، به کار گیری یک شیوه‌ی جدید برای تولید یک محصول قدیمی، ایجاد یک بازار جدید برای یک محصول موجود، کشف و به‌کار گیری یک منبع جدید برای تامین مواد اولیه، ایجاد یک ساختار جدید برای یک صنعت موجود
error: Content is protected !!
X