بازاریابی: تعریف مفهوم بازاریابی از انستیتو تخصصی بازاریابی

بازاریابی: تعریف مفهوم بازاریابی از انستیتو تخصصی بازاریابی

انستیتو تخصصی بازاریابی آمریکا، یکی از پیشگامان آموزش تخصصی در حوزه ی بازاریابی می باشند که در این راستا مفهوم خود را برای بازاریابی ارایه نموده اند :
این انستیتو مفهوم بازاریابی را در تلفیق با علم مدیریت دانسته و آن را اینگونه تعریف می نماید:
بازاریابی مدیریت یک فرآیند است. فرآیند شناخت و پیش‌بینی نیازهای مشتریان و تلاش برای کسب رضایت آن‌ها با هدف سودآوری است.

error: Content is protected !!