بازاریابی: تعاریف و مفاهیم دکتر فیلیپ کاتلر:‌پدر علم بازاریابی مدرن

بازاریابی: تعاریف و مفاهیم دکتر فیلیپ کاتلر:‌پدر علم بازاریابی مدرن

پروفسور فیلیپ کاتلر به‌عنوان پدر دانش بازاریابی مدرن در دنیای تجارت و برندینگ شناخته می‌شود و دارای بیشترین عناوین کتب مرجع در حوزه ی مدیریت و بازاریابی در دنیا می باشد. او ۳۴ جلد و بیش از یکصد مقاله و نوشته ی آکادمیک در حوزه بازاریابی منتشر نموده است. کتاب اصول بازاریابی کاتلر همچنان به‌عنوان معتبرترین مرجع در مارکتینگ به شمار می‌آید.

پروفسور فیلیپ کاتلر مفهوم بازاریابی مدرن را این گونه تعریف می نماید .بازاریابی دانش، فن و هنر جستجو، ایجاد و ارائه ارزش برای رفع نیازهای بازار همراه با سودآوری است. مارکتینگ نیازها و خواسته‌های تأمین نشده را مورد شناسایی قرار داده و بازار آن‌ها را تعریف می‌کند و با اندازه‌گیری بازارها، سود بالقوه آن را مشخص می‌کند. بازاریابی تشخیص می‌دهد که کدام بخش از بازار بیشترین پتانسیل را برای فروش محصول دارد. (درواقع محصول نیاز آن‌ها را تأمین می‌کند) و متناسب با آن محصول یا خدمات را طراحی و ترویج می‌کند.”

تعریف بازاریابی مدرن

error: Content is protected !!