بازاریابی: تعریف بازاریابی از نظر جان جانستاچ

بازاریابی: تعریف بازاریابی از نظر جان جانستاچ

جان جانستاچ از متخصصین بازاریابی و نویسنده کتاب (راهنمای کاربردی برای بازاریابی کسب‌وکارهای کوچک) است که از کاربردی‌ترین کتاب‌ها برای موفقیت در بازاریابی کسب‌وکارهای کوچک است. جان جانستچ درزمینهٔ سئو نیز فعال است و کتابی در این باره منتشر کرده است.

جان جانستچ در تعریف بازاریابی می‌گوید:

مارکتینگ آگاهی بخشیدن، جلب علاقه و اعتماد افرادی است که به محصول ما نیاز دارند

error: Content is protected !!