بازاریابی: تعریف مفهوم بازاریابی از دیدگاه مری آلن بیانکو

بازاریابی: تعریف مفهوم بازاریابی از دیدگاه مری آلن بیانکو

مری آلن بیانکو ازجمله فعالین و پیشگامان عرصه ی بازاریابی مدرن با بیشتر از ۱۰ سال سابقه فعالیت در مارکتینگ است که در حال حاضر صاحب شرکت مشاوره بازاریابی (مب ادوایسری) است.
مری آلن بیانکو بازاریابی را این گونه تعریف می‌کند:

بازاریابی: تعریف بازاریابی از نگاه مری آلن بیانکو
بازاریابی شامل پژوهش ها، شناسایی و انتخاب مشتریان هدف، ارتباطات (تبلیغات و ایمیل مستقیم) و روابط عمومی می‌شود. مارکتینگ مانند شخم زدن زمین پیش از کاشت محصول برای یک کشاورز است. با بازاریابی مخاطبین برای خرید مستقیم محصول آماده می‌شوند
error: Content is protected !!