سرمایه گذاری:‌ مفاهیم و تعاریف نسبت‌های مالی مهم در سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری:‌ مفاهیم و تعاریف نسبت‌های مالی مهم در سرمایه‌گذاری

وضع مالی شرکت خوب است یا نه؟ آیا می‌تواند از پس بدهی‌هایش بر بیاید؟ آیا از منابع مالی‌اش حداکثر استفاده را می‌کند؟ آیا دستمزدی که شرکت می‌پردازد در مقابل درآمدی که تولید می‌کند، توجیه دارد؟ در یک کلمه، آیا حال شرکت خوب است؟ نسبت‌های مالی به این سوال‌ها پاسخ می‌دهند.

مهم‌ترین نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی از صورت‌های مالی استخراج می‌شوند. وقتی برای کسب‌وکار خود برنامه ریزی مالی می‌کنید، با استفاده از صورت سودوزیان و ترازنامه می‌توانید این نسبت‌ها را هم به سادگی محاسبه کنید.

تعداد نسبت‌های مالی خیلی زیاد است و مدیران مالی از آن‌ها برای تشخیص مشکلات سازمان استفاده می‌کنند. اما برای درک عمومی بررسی ۱۵ تا ۲۰ نسبت کافی است. این نسبت‌ها را در چهاردسته معرفی می‌کنیم:

 • نسبت‌های مالی نقدشوندگی
 • نسبت‌های مالی کارایی
 • نسبت‌های مالی سودآوری
 • نسبت‌های مالی قدرت بازپرداخت                                                                           

 نسبت‌های مالی نقدشوندگی                       

 • پرکاربردترین و معروف‌ترین نسبت‌های مالی، همین نسبت‌های نقدشوندگی هستند. این نسبت‌های مالی به صورت مستقیم نشان می‌دهند که سازمان چه‌قدر توانایی تولید پول نقد دارد. ما به دو نسبت بسنده می‌کنیم:
 •  
 • نسبت جاری
 • نسبت آنی

 

نسبت‌های مالی کارایی

دو نفر دارند کاری مشابه انجام می‌دهند و به نتایج مشابهی هم می‌رسند. اما یکی از آن‌ها برای رسیدن به این هدف ۵ برابر دیگری هزینه می‌کند. واضح است که این دو نفر به یک اندازه کارایی ندارند. نسبت‌هایی وجود دارند که با آن‌ها می‌شود کارایی را سنجید.

 • گردش انبار
 • گردش حساب‌های دریافتنی
 • گردش حساب‌های پرداختنی
 • گردش دارایی‌های ثابت
 • گردش کل دارایی‌ها

 

نسبت‌های مالی سودآوری

این نسبت‌های مالی قرار است سودآوری شرکت را مشخص کنند و از این نظر مهم‌ترین نسبت‌های مالی در بررسی سلامت شرکت هستند.

 

نسبت‌های مالی قدرت بازپرداخت

این دسته از نسبت‌های مالی قرار است ریسک کسب‌وکار را مشخص کنند. توجه کنید که کسب‌وکار بدون ریسک وجود ندارد. اما این که شما از ریسک کسب‌وکار خود آگاه باشید و برای مدیریت آن برنامه‌ریزی کنید، سرمایه‌گذاری را ساده‌تر می‌کند.

error: Content is protected !!