صادرات:‌ کارت بازرگانی؛ مراحل ثبت نام، قوانین و جزئیات

صادرات:‌ کارت بازرگانی؛ مراحل ثبت نام، قوانین و جزئیات

 

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات داده می‌شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد و توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تایید سازمان بازرگانی هر استان می‌رسد. اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال تا پنج سال و به اختیار متقاضی می باشد.

کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از : ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری.

واحد “عضویت و کارت بازرگانی اتاق تهران” به منظور سهولت و کاهش مراجعات حضوری جهت صدور و یا تمدید کارت عضویت و بازرگانی مراجعه کنندگان، امکان تکمیل و چاپ تمامی فرمهای مورد نیاز را از طریق اینترنت (وب سایت اتاق تهران به صورت آن لاین فراهم نموده است. جهت تکمیل فرم‌های حقیقی و یا حقوقی به آدرس http://www.tccim.ir/registeration/docs.aspx مراجعه فرمایید.

دستور العمل مدت اعتبار کارت بازرگانی :

(۱ اعتبار کارت بازرگانی در مرحله صدور، فقط یکسال خواهد بود

(۲ تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر مرتبه بمدت یکسال انجام می پذیرد.

(۳ تمدید کارت بازرگانی پس از پایان سه دوره یکساله فوق، با مدت اعتبار دو یا سه سال امکان‌پذیر می‌باشد

(۴ تمدید کارت بازرگانی پس از پایان ۹ سال اعتبار با مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال امکان‌پذیر می‌باشد

(۵ متقاضیان تمدید کارت با اعتبار بیش از یکسال می بایستی تعهدات خود را نسبت به اتاق به موقع انجام داده باشند. در دوره فعالیت تخلفی نداشته باشند. نحوه و ترتیب پرداخت سه در هزار سهم اتاق بازرگانی مربوط به دوره اعتبار جدید را با مسئولین مربوطه مشخص و بتوافق برسند. حق عضویت و هزینه های دوره اعتبار را به حساب اتاق بازرگانی واریز نمایند.

– تمدید کارت بازرگانی با اعتبار بیش از یکسال برای متقاضیانی که شرایط زمانی فوق را تا زمان تصویب این دستورالعمل سپری نموده باشند با رعایت بند ۵ بلامانع است
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی:

۱- دوبرگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ( با امضای متقاضی کارت بازرگانی ) و اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ( برای دریافت اظهار نامه و گواهی پلمپ به اداره ثبت شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید ).

۲- اصل و کپی گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد .

۳- دریافت و تکمیل فرم ها شامل : الف ) دو صفحه فرم عضویت اتاق ب) دو برگ فرم مشخصات بازرگانی ( تایپ کامل فارسی )

۴- اصل و کپی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.


۵- اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن.

۶- چهار قطعه عکس ۴×۶ ( جدید ، تمام رخ ، ساده ) .

۷- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و دو سری کپی از پشت و روی آن .

متولدین سالهای ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند .متولدین سالهای ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند .متولدین سالهای ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند .۸- داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام .

۹- اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی ( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه . ( ضمناً حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ( الف ) تایید شده باشد قابل قبول است .

۱۰-اصل و کپی فرم ( د ) که امضای متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی تایید گردیده باشد . ( گواهی امضاء توسط محضر )

۱۱- تکمیل دو صفحه فرم ( ج ) و اعلام معرفین : داشتن سابقه فعالیت تجاری متقاضی باید به تایید دو نفر معرف که دارای کارت بازرگانی معتبر میباشند رسیده باشد :

الف ) دارندگان مدرک دانشگاهی ( فوق دیپلم و بالاتر با ارائه اصل و دو نسخه کپی از مدرک تحصیلی معتبر ) و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند .

ب) معرفین از شهرستانها لازم است کپی صفحه دوم کارت بازرگانی خود را که امضای صاحب کارت در آن مشخص باشد را ارائه نمایند.

۱۲- اصل سند مالکیت ششدانگ به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند و یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار .
در صورت تنظیم اجاره نامه عادی برای محل کار دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند و همراه داشتن اصل سند برای برابر با اصل نمودن ضروری است . ضمناً اجاره نامه باید جهت دفتر کار تنظیم شده باشد .- برای ارائه اجاره نامه عادی امضاء دو نفر شاهد الزامی است .

تذکر ۱ : کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .

تذکر ۲ : هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد .

تذکر ۳ : حضور متقاضی در کلیه مرحله پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است .

تذکر۴ : برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می‌گردد.

تذکر ۵: حضور متقاضی با مدرک تحصیلی زیر لیسانس در کلاس توجیهی کارت بازرگانی الزامی می‌باشد.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی:

۱. دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد ( با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره ) و اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ( برای دریافت اظهار نامه و گواهی پلمپ به اداره ثبت شرکتها واقع در مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید .

در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود: ارائه دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که مهوربه مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.در خصوص شرکتهای سهامی خاص و عام : ارائه دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهوربه مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامی است.

۲. اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

۳. دریافت و تکمیل فرم ها شامل :

الف ) دو صفحه فرم عضویت اتاق .

ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگانی ( تایپ کامل فارسی ) .

۴. اصل و کپی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.

۵. دو برگ روزنامه رسمی یا کپی آن در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ ، موضوع فعالیت شرکت باید صادرات و واردات باشد.

۶. اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن .

۷. چهار قطعه عکس ۴×۶ مدیرعامل ( جدید ، تمام رخ ، ساده )

۸. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و دو سری کپی از پشت و روی آن .

متولدین سال های ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدرک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

متولدین سال های ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

متولدین سال های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

۹. داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام .

۱۰. اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر تائید حساب جاری در استان تهران و تائید حسن اعتبار بانکی ( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضای رئیس شعبه . ( ضمناً حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ( الف ) تائید شده باشد قابل قبول است) .

۱۱. اصل و کپی فرم ( د ) که امضای مدیرعامل توسط دفاتر اسناد رسمی تائید گردیده باشد. ( گواهی امضاء توسط محضر ).

۱۲. اصل سند مالکیت ششدانگ به آدرس دفتر مرکزی جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند و یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار .

– در صورت تنظیم اجاره نامه عادی برای محل کار دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند برای برابر با اصل نمودن ضروری است . ضمناً اجاره نامه باید برای شرکت ( نام کامل شرکت براساس روزنامه رسمی ) و جهت دفتر کار تنظیم شده باشد.

– برای ارائه اجاره نامه عادی امضاء دو نفر شاهد الزامی است.

۱۳. اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بندهای ۶و۷و۹ ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متنوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشند.

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.

تذکر ۳: حضور مدیرعامل در مراحل پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است.

تذکر ۴ : برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد .

تذکر ۵ : حضور مدیرعامل با مدرک تحصیلی زیر لیسانس در کلاس توجیهی کارت بازرگانی الزامی است.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی:

۱- تکمیل فرم ها شامل :

الف ) دو صفحه فرم عضویت اتاق .

ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگانی ( تایپ فارسی ) .

۲- ارائه اصل کارت بازرگانی.

۳- در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه سه قطعه عکس ۴×۶ الزامی است.

۴- اصل و کپی مفاصاحساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری ( به آدرس مندرج کارت بازرگانی ) . به همراه کلیه برگ های قطعی مالیات از سال ۷۹ به بعد.

۵- اصل و کپی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی ( برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده ) .

۶- در صورت استیجاری بودن دفتر کار ، ارائه اجاره نامه تمدید شده .

۷- در صورت تغییر محل :

الف ) ارائه دو برگ اظهار نامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکتها .

ب ) اصل سند مالکیت ششدانگ به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند و یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار .

در صورت تنظیم اجاره نامه عادی برای محل کار دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند برای برابر با اصل نمودن ضروری است. ضمناً اجاره نامه باید جهت دفتر کار تنظیم شده باشد.

برای ارائه اجاره نامه عادی امضاء دو نفر شاهد الزامی است.

تذکر ۱ : کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .

تذکر ۲ : هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد .

تذکر ۳ : در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور متقاضی الزامی است .

تذکر۴ : برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی:

تکمیل فرمها شامل :

الف)دو صفحه فرم عضویت اتاق

ب) دو برگ فرم مشخصات بازرگانی ( تایپ فارسی )

۲. ارائه اصل کارت بازرگانی .

۳. اصل و کپی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری ( به آدرس دفتر مرکزی شرکت ) به همراه کلیه برگهای قطعی مالیات از سال ۷۹ به بعد .

۴. اصل و کپی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری ( به آدرس دفتر مرکزی شرکت یا محل مارخانه ) .

۵. در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیرعامل سه قطعه عکس ۴*۶ ( جدید ،‌تمام رخ، ساده ) .

۶. دو برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت ( در صورت هرگونه تغییرات ) .

۷. در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه تمدید شده .

۸. در صورت تغییر مدیرعامل :

• اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن .

• اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد . • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و دو سری کپی از پشت و روی آن .

متولدین سالهای ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدرک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدارک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند .

متولدین سالهای ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند .

متولدین سالهای ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدارک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند .

• اصل و کپی فرم ( د ) که امضای مدیرعامل جدید توسط دفاتر اسناد رسمی تائید گردیده باشد .

۹. درصورت تغییر آدرس : اصل سند مالکیت ششدانگ به آدرس دفتر مرکزی جهت برابر اصل نمودن بهمراه دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند و یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار .

درصورت تنظیم اجاره نامه عادی برای محل کار دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند برای برابر اصل نمودن ضروری است . ضمناً اجاره نامه باید برای شرکت ( نام کامل بر اساس روزنامه رسمی ) و جهت دفتر کار تنظیم شده باشد.

برای ارائه اجاره نامه عادی امضاء دو نفر شاهد الزامی است .

۱۰. اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند ۷ ( الف – ب – ج ) ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند .

تذکر ۱ : کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .

تذکر ۲ : هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی نمی تواند داشته باشد .

تذکر ۳ : در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیرعامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است .

تذکر ۴ : برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد .
مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:

۱- تقاضای شخص در ۳ نسخه.

۲- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (اصل و ۲ کپی – به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای ۷۹ به بعد الزامی است).

۳- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال، اصل و ۲ کپی (در صورت تولیدی بودن).

۴- اصل و ۲ کپی کارت بازرگانی.

۵- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۲ نسخه (یکی از صفحات پشت و رو ۱ کپی).
مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:

۱- تقاضای شخص در ۳ نسخه.

۲- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (اصل و ۲ کپی – به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای ۷۹ به بعد الزامی است).

۳- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال، اصل و ۲ کپی.

۴- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۲ نسخه اصل (یکی از صفحات پشت و رو ۱ کپی).

۵- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی در ۳ نسخه (در صورت عدم انحلال).

۶- تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در ۳ نسخه (در صورت انحلال).

۷- اصل و ۲ کپی کارت بازرگانی.
مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی:
۱- تقاضای شخص در ۲ نسخه.

۲- کپی و اصل آگهی روزنامه مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقیقی و یا حقوقی ] و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد).

error: Content is protected !!