کارآفرینی و فناوری ارتباطات و اطلاعات

کارآفرینی و فناوری ارتباطات و اطلاعات

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی

عبارت اقتصاد جدید به تدریج رواج یافته و چشم انداز تازه ای را ترسیم می کند که با گسترش فناوری اطلاعات همراه است . در چنین اقتصادی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش و اهمیت فزاینده ای پیدا می کند . جامعه انسانی طی قرون گذشته ، تاثیرات قابل توجهی از تغییرات فناوری پذیرفته است . ICT به ارضای نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی که به ایجاد دانایی کمک میکند ، میپردازد و امکانات جدیدی برای تبادل اطلاعات ایجاد می کند . ICT توان بالقوه ای دارد تا به قابلیت انسان برای ایجاد دانش جدید بیفزاید .

فرانک وبستر در کتاب نظریه های جامعه اطلاعاتی بیان میدارد که نخستین تعریف از اطلاعات که به ذهن خطور میکند ، تعریف معنا شناختی است . اطلاعات معنی دار دارای یک موضوع بوده و محتوای آن ، آگاهی با دستوری درباره چیزی یا کسی است . اما کنت ارو معتقد است که معنای اطلاعات بطور مختصر و کوتاه عبارتست از کاهش در عدم قطعیت . اطلاعات کاربر را قادر می سازد تا در مورد چیزی شناخت پیدا کند و از آن دانایی برای برقراری ارتباط ، یادگیری ، تفکر ، تصمیم گیری و نوآوری در موقع نیاز استفاده کند .

نظریه شبکه های اجتماعی در رابطه با کارآفرینی

طبق نظریه شبکه های اجتماعی ، کارآفرینی فرآیندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این ارتباط اجتماعی میتواند رابط کارآفرین را با منابع و فرصتها ، محدود یا تسهیل کند . توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه ای عظیم با مقیاس جهانی ( اینترنت ) شده است . در کشورهای پیشرفته ، اینترنت یکی از مهمترین ابزارهای کارآفرینان است . این افراد از طریق این شبکه بر قابلیت های خود افزوده و از مزایای آن بهره میگیرند .

کارآفرینی ، موتور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

با کارآفرینی است که نیازها شناخته میشود و با رفع نیازها ، پیشرفت حاصل میشود . کشورهای صنعتی به این دلیل پیشرفته اند که در فاوری اطلاعات پیشرفت کرده اند و توسط آن هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته و هم تبدیل به قدرت نظامی شده اند و حال فرهنگ جهان را به سوی خواسته های خود هدایت میکنند . کارآفرینی اطلاعات در سطوح مختلف سخت افزار ، نرم افزار ، اطلاعات و ارتباطات قابل انجام است . در هر یک از این سطوح ، فرصت های بسیاری برای کارآفرینی وجود دارد که نیازمند حمایت مرکز سرمیاه گذاری و تلاش های کارآفرینانه است و جالب ایمه کارآفرینی در حوزه اطلاعات ، بسیار راحت تر و عملی تر از کارآفرینی در سایر حوزه ها است . به عنوان مثال ، در حوزه نیروگاه هسته ای به دلیل کاربرد محدود ، ایده های کمتری وجود دارد . به علاوه سرمایه گذاری فوق العاده زیاد و درصد امکان پذیری کم ، مانع هر فعالیت کارآفرینانه است ، در حالیکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با گستردگی بسیار زیاد ، ایده های بسیاری خلق می شود و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز که ایده ها را به نتیجه برسانند ، چندان زیاد نیست .

محورهای پیشنهادی خانه کارآفرینانه ایران در حوزه کارآفرینی

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است . کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است .و به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد . از این رو در یک گسترده وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد ( مصرف کنندگان ، تولید کنندگان ، سرمایه گذاران ) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند . آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته میشود . وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش ، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود . در این رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربیات حاصله فهرستی از موضعات قابل تحقیق در سطح کارشناسی ارشد ( و بعضاً در سطح دکتری ) بصورت پروژه تحقیقاتی یا پایان نامه یا رگونه تحقیق دیگری بطور خاص و در سطح مشخص اید مورد توجه قرار گیرد .

اهم موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی :

جنبه های اقتصادی کسب و کار

ویژگی های روانشناختی و فردی

عوامل اجتماعی و نقش دولت

آموزش کارآفرینی

نقش شرکتهای کوچک

نقش استراتژی و عوامل سازمانی

تکنولوژی اطلاعات

۱- جنبه های اقتصادی کسب و کار :

بررسی علل و عوامل عدم موفقت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای جدید

مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوهای رفتاری آنان در صنایع مختلف

بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکتها بر اساس الگوی شومپیتر

بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی ( ارتباط نوع فرصتهای اقتصادی و نوع کارآفرینان )

بررسی شیوه های تامین مالی برای حمایت از کارآفرینان

نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیگاه تئوریهای اقتصاد

رویه ها و روشهای مالی در موسسات کارآفرینی

نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال

نقش کارآفرینی و اشتغال زایی ( بویژه جوانان )

بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی و موسسات خیریه

جهانی شدن و کارآفرینی

جایگاه کارآفرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم

کارآفرینی در بخش کشاورزی

۲- ویژگی های روانشناختی و فردی :

بررسی علل خروج نیروهای کلیدی شرکتها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخشهای صنعت و خدمات

شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقت آنها در بخش صنعت و خدمات

بررسی ویژگی های شخصیتی و روانشناسی کارآفرینان فردی

بررسی ویژگی های شخصیتی روانشناسی کارآفرینان سازمانی

بررسی متغیرهای تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریکا

مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های کارآفرینان زن

نقش والدین  در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کارآفرینان

اخلاق کارآفرینی

تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران

عوامل موثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران

بررسی و تطبیق ویژگی های کارآفرینان در صنعت و خدمات

۳- عوامل اجتماعی و نقش دولت :

بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف

بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی

بررسی ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان

بررسی نقش سیاست های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت های جدید

نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی در جامعه

ارائه الگوی شبکه کارآفرینی و ارائه آن

موانع کارآفرینی و کشورهای جهان سوم

ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران

بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی

تاثیر هنر بر استعداد کارآفرینی

۴- آموزش کارآفرینی :

طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان ، راهنمایی و دبیرستان در خصوص کارآفرینی

طراحی دوره های آموزشی در سطوح دانشگاه

مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی

ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی

ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاه های کارآفرین توسط نهادهای اجرایی و آموزشی

۵- نقش شرکتهای کوچک :

بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره های خدماتی توزیعی فرانشیز در ایران

نقش شرکتهای کوچک در توسعه اقتصاد

بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصتهای کارآفرینی

نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی

ساختار سرمایه در موسسات کوچک و کارآفرین

مدیریت استراتژیک در موسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی

بررسی زمینه های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران

نقش فرانشیز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی

۶- نقش استراتژی و عوامل سازمانی‌ :

ساختارهای تامین مالی پروژه های کارآفرینانه و capital venture

بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد  بقای شرکتها رابطه مدیریت ، رهبری و فرهنگ در موسسات کارآفرین

نقش تیم مدیریت در کارآفرینی ( سازمانی )

ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرینی

اثر بخشی در موسست کارآفرین و مقایسه با موسسات غیر کارآفرین

ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی

دورنمای کارآفرینی در قرن ۲۱ و پیامدهای آن برای ایران

توسعه ساختارهای زیربنایی کارآفرینی در کشور

نقش ساختار و استراتژی در موسسات کارآفرینی

ایجاد تیم های کارآفرینی جهت رشد موسسه

چالشهای موسسات دارای رشد سریع و کارآفرینانه

انحلال موسسات و شرکتها در بخشهای مختلف صنایع

تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش کارآفرین

۷- تکنولوژی اطلاعات :

نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصتهای کارآفرینی

فرایند انتقال تکنولوژی و فرایند نوآوری در شرکتهای کارآفرین

بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی در ایران

طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی در صنعت و خدمات

طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی

محورهای پیشنهادی موسسه کار و تامین اجتماعی در حوزه کارآفرینی

۱. بررسی روشهای ترویج کارآفرینی

۲. بررسی نقش مشاوره شغلی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال

۳. پتانسیل های اشتغالزایی در زمینه صنعت توریسم

۴. نقش خدمات مدرن در ایجاد اشتغال و شناسایی مشاغل جدید

۵. بررسی شیوه های ارتقاء بهره وری نیروی کار

۶. ایجاد مشاغل نوین

۷. نقش کارآفرینی زنان در ایران در بازار کار با توجه به موانع و مشکلات

۸. بررسی تطبیقی شیوه های موثر پرورش کارآفرینی در ایران و سایرکشورها

۹. بررسی شیوه های نوین تجارت جهانی و مطالعه تطبیقی در زمینه راهنمایی و مشاوره شغلی کاریابیهای بین المللی

۱۰. بررسی نقش مشاوره شغلی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال

۱۱. نقش خدمات مدرن در ایجاد اشتغال و شناسایی مشاغل جدید در این حوزه

۱۲. بررسی اثر نوسازی صنایع بر اشتغال

۱۳. نقش و بررسی ظرفیت صنعت گردشگری در توسعه اشتغال در ایران

۱۴. نقش صنایع تبدیلی و ارائه راهکارهای مناسب برای حفظ و اشتغالزایی ذدر فعالیتهای کشاورزی

۱۵. نقش تجربیات جهانی ( کشورهای مختلف ) در ایجاد فرصتهای شغلی در بخش IT

16. بررسی ابزار و روشهای توانمد سازی نیروی کار ( نظیر آموزش ، مشاوره ، اطلاع رسانی ، هدایت و راهنمایی ، مدیریت و سازماندهی ، کارورزی ، فرهنگ سازی ، قوانین و مقررات … )

۱۷. بررسی تطبیقی روش آموزش و پرورش کارآفرینی

۱۸. بررسی و شناسایی رویکردهای نوین در توسعه کارآفرینی

۱۹. شناسایی و تحلیل الگوهای برتر توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی در ایران و کشورهای منتخب

۲۰. تهیه برنامه و الگوهای عملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در روستاها

خانواده و کارآفرینی

کارآفرینی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است . مروری بر ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که مفهوم کارآفرینی برای اولین بار توسط اقتصاد دانان مطرح شد . سپس با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی در شکل گیری تحولات اقتصادی در جوامع ، دانشمندان علوم اجتماعی نیز به بررسی ویژگیهای فردی و اجتماعی کارآفرینان پرداختند . خانواده کانونی است که در شکل گیری این ویژگیها ، می تواند نقش حیاتی ایفا کند . در جوامع سنتی که مردان نقش نان آوری و زنان نقش خانه داری و تربیت فرزندان را بر عهده داشتند ، انتقال ایده کسب و کار بیشتر از طریق مرد صورت می گرفت ؛ ساختار جدید خانواده در جامعه امروز و به تبع آن خروج زن از خانه ، ظهور جلوه های تازه ای از بروز خلاقیت و نوآوری را در هر جنس زن و مرد باعث شد . بدنبال این تغییر نگرش ؛ شیوه تولید ، سبک زندگی و نقش های والدین در درون خانواده نیز دچار دگرگونی شد . به شکلی که هر کدام از والدین با رفتار خود می توانند در رشد اعتماد به نفس ، خلق ایده های جدید در خانواده و تعیین مسیر شغلی فرزندان ، نقشهای اساسی را ایفا کنند .

اگر خانواده را از دیدگاه نهادی مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که خانواده از نظر کمی و کیفی می تواند کانون اصلی اندیشه کار و تلاش و پرورش رحیه خلق ایده و کار در افراد باشد . تحقق این امر مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد و ساختهای حیات فردی فرزند از هنگام تولد تا زمان تکوین شخصیت اوست . وقتی پدر یا مادر همچون الگویی تلاشگر و موثر در عرصه کار و تولید در جامعه ظاهر شوند ، کارکردهای مثبت ناشی از فعالیت آنها فرزند را به سمت و سویی ترغیب می نماید تا ذهن خود را به صورتی منسجم و ثمر بخش به ادامه شغل والدین و یا حرفه ای جدیدتر سوق دهد . برای چنین فردی دستیابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و تسخیر فضاهای جدید ، ارزش تلقی می شود . چنین طرز تلقی از دنیای پیرامون ، ذهن فرد را نسبت به خلق ایده ای نو و استقلال اقتصادی و کسب موفقیت ، دگرگون می سازد . در این مرحله ، نوجوان یا جوان ایده کاری خود را با خانواده در میان می گذارد چه بسا بتواند از تجربیات و رهنمودهای والدین و احتمالاً حمایت مالی و اجتماعی آنها بهره مند شود . اینجاست که معیارها و ارزشهای خانواده برای فرزند ملاک عل و چراغ راه او در مسیر کار و تلاش واقع می شود . وظیفه والدین در چنین شرایطی تشریح ابعاد گسترده فعالیت اقتصادی به عنوان ارزش بنیادی برای فرزند و هدایت او در مسیر مطلوب ، آغاز توام با موفقیت را در راه اندازی کسب و کار به همراه خواهد داشت .

میزان تحصیلات ، نوع شغل والدین ، ساخت خانواده ، روابط خانوادگی ( خصوصاً رابطه والدین با فرزندان ) ، درآمد خانواده و میزان برخورداری از امکانات رفاهی در شکل گیری فرهنگ کار در خانواده می تواند تاثیر داشته باشد . انسانهای متفاوت ، توانمندیهای متفاوتی دارند که اگر از همان دوران نوجوانی در مسیر مشخص هدایت شوند ، می توانند با خلق ایده های جدید خود ، تغییر در روند تولید و بالطبع تغییر در فرآیند تکنولوژی را آسان کنند .

error: Content is protected !!