کار آفرینی: اشتباهات رایج در کارآفرینان جوان

کار آفرینی: اشتباهات رایج در کارآفرینان جوان

طی یک پژوهش بین المللی که بر روی کارآفرینان در هنگ کنک، مکزیک، نیجریه، بریتانیا و ایالات متحده انجام شده است. در این مقاله، ما اشتباهات پر تکرار کارآفرینان جوان را مورد بررسی قرار دادیم.

این کارآفرینان پنج اشتباهی که از همه معمول تر است را به این گونه بیان کردند:

شروع دیر هنگام: بیش از نیمی از مصاحبه شوندگان قبل از اینکه بازخوردی از سوی خریداران آینده دریافت کنند محصولات خود را تکمیل و نهایی می کنند.

عدم موفقیت در گوش دادن: حتی کارآفرینانی که فروش خود را زود آغاز کرده بودند، گفتند که بیش از حد بر متقاعد کردن مشتریان آینده و شناساندن شایستگی های محصول جدید تمرکز داشته و به اندازه کافی برای فهمیدن نظر مشتری نسبت به ایده اصلی اهمیت ندادند.

ارایه تخفیف: در شرایط مواجهه با فشار برای فروش زودهنگام، بیشتر موسسان برای انجام معاملات اولیه تحقیقاتی را پیشنهاد می دهند. و بدتر اینکه اخبار این تخفیف ها در صنایع کوچک به سرعت می پیچد و باعث فلج شدن قدرت قیمت گذاری فعالان اقتصادی در دراز مدت می شود.

فروش به اقوام و دوستان: فروش زودهنگام به افراد خانواده و اقوام به ویژه در بین کارآفرینان خارج از آمریکا و در مشاغل مدیریتی رستوران ها، پوشاک و بهداشت شایع است. اما هیچ وقت نمی فهمید که چرا اقوام از شما خرید می کنند. ( در اغلب موارد انگیزه شان عشق، ترحم، یا احساس اجبار است و نه کیفیت متقاعد کننده خود محصول)

عدم موفقیت در به دست آوردن خریداران استراتژیک: برای کارآفرینانی که سرمایه کافی در اختیار ندارند، هیجان گرفتن اولین جواب مثبت از سوی خریداران می تواند آن ها را از توجه به دیگر ملاحظات بازدارد. اما آیا این مشتری می تواند درهای جدیدی باز کرده یا دوباره مراجعه کند؟ آیا این مشتری می تواند داده هایی در ارتباط با مصرف که گزاره ها را جذاب تر و ترغیب کننده تر می کند، ارایه دهد.

error: Content is protected !!