برندینگ

برندینگ یا استراتژی برندسازی، از فعالیت های یک مدیر برندسازی در یک سازمان یا یک شخص حقیقی است،‌ که موجب افزایش آگاهی از برند و تقویت جایگاه برند در ذهن مخاطب خواهد گردید.
error: Content is protected !!